Lingua   

Lingua: Cabilo


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Ssendu
(Idir)
Iminig n-yiḍ
(Lounis Aït Menguellet / Lewnis At Mangellat)
Εμένα λόγια μη μου λες
(Nikos Gatsos / Νίκος Γκάτσος)


[1988]
Parole e musica di Lounès Matoub
Nell'album “Lmut” (“La Mort”)
Testo originale e traduzione francese di Yalla Seddiki trovati su questo sito dedicato al grande poeta e cantore berbero cabilo, assassinato (dai terroristi del GIA oppure da sicari del governo, non è mai stato accertato) nel 1998.

Lmut

I berberi di Cabilia non hanno mai avuto vita facile né sotto l'occupante francese, né sotto il governo (piuttosto, il regime, visto che nei primi due decenni si trattò di partito unico) postcoloniale del FLN, né durante la guerra civile negli anni 90, presi in mezzo tra il terrorismo islamico e quello di Stato...
Yemmekta-d wul Sliman
D Si-Muḥ-u-Mḥend yefnan
Negren ur d-ğğin ara
Kul wa anda i s-rkan yeɣsen
Sliman atan iban
Aẓekka ines di lɣerba
Si Muḥ ɣef wayen d-nnan
Wid yecfan neɣ wid yuran
Yenṭel g Useqqif n Ṭṭmana

I
Yemmekta-d wul Sliman
S lbaṭel fella-s yeḍran
Yemmut meskin d amengur
T-tasa-w it t-id-ijemεen
Tqeddeḥ igezm-itt waṭṭan
Nnejmeεn daxel-is leğruḥ

D zzit yufraren ɣef waman
Lemtul-is d ayen yeṣfan
Ttejṛa i ten-id-yegren teqqur
Yecna f lɣerba mm lemḥan
At tmurt-is gezren yiḍan
Yecna f wemɣar d umecṭuḥ

Yerɣa uεerqub isefra
Tirgin ur d-g°rint ara
Ula d iɣed yeddem-it waḍu
Assagi ula d menwala
A k-yini bb°eḍɣ asigna
Netta acḍaḍ-is yettfuḥ

A Muḥ a Muḥ
Kker m’at-tedduḍ an-ṛuḥ
A Muḥ a Muḥ

II
Lɣerba tejreḥ ul-iw
Ccah di ṛṛay-iw
Ṛwiɣ anadi n tmura
A ṣṣalḥin n tmurt-iw
Nhut atmaten-iw
A yi-ğğen abrid tura
A n-awin s yiɣsan-iw
Cukkeɣ at taddart-iw
Ur diyi-ttag°in ara

Ay afṛux εjel εelli
S idurar n At Yiraten
At Wasif d wat Ɛisi
T-tuddar Iwaḍiyen
Seg Wagni-Ggeɣran εeddi
In’ asen yiwen yiwen
F Sliman Ɛezzem steqsi
Ma t-tidett ayen i d-qqaren

Nnan-as medden yeḥḥerkel
Netta ur yexdim ara
Lemmer yelli ciṭ n leεqel
Yak yecna f lḥuriyya
Imi nek°ni nedderɣel
Netterra argaz d ccmata
Win i d-yusan ad aɣ-immel
Amek ara teddu tmurt-a

Semman-as medden lmenfi
Ur yenɣi ur yukir yiwen
Wis ma d lirad n Ṛebbi
Neɣ d lεebd i s-tt-icummen
Yenfa-d mebɣir lebɣi
Seg wakal i t-id-yessekren
Temẓi-s tṛuḥ d akeṛfi
Yemmut ur d-iğği imweṛṛten

D aɣrib d abeṛṛani
Di tmura n medden
Lweḥc u lemḥani
Ma d Ṛebbi i-graden

inviata da Bernart Bartleby - 3/11/2017 - 21:39Lingua: Francese

Traduzione francese di Yalla Seddiki da questo sito dedicato a Lounès Matoub
LA VÉRITÉ ENFOUIE

Mon coeur s'émeut au souvenir de Slimane, (1)
Il se souvient de Si Mohand-Ou-Mhand: défunts, (2)
Ils furent fauchés, aucun n'eut de descendance.
Leurs os en deux lieux pourrissent,
Le sort de Slimane est connu,
Il a sa tombe creusée en terre d'exil.
Si Mohand, à ce qu'en ont dit
Les scribes et ses compagnons,
Est enterré à Asquif-n-Tmana.

I
Mon coeur s'émeut au souvenir de Slimane,
De la noire injustice dont on le frappa,
Il est mort, pauvre Slimane, sans postérité.
Ce sont mes entrailles qui les amassent!
- Les entrailles que dévorent les maux -
En leurs tréfonds s'amassent les blessures.

Huile émergeant sur la surface d'eau,
Ses poèmes sont la pureté même,
L'arbre dont ils ont surgi est sec.
Il chanta l'exil aux mille souffrances,
Son peuple entaillé par les chiens galeux,
Il chanta la jeunesse, chanta le grand âge.

Consumé, le champs des poèmes !
Des braises étiolées, rien ne demeure,
Jusques aux cendres, happées par le vent.
Aujourd'hui, l'homme le plus vil
Clamera: je plane aux nuées,
Alors que ses pans d'habit empestent la boue.

Ah Moh ! Ah Moh !
Allons, si tu viens, il est temps de partir.
Ah Moh ! Ah Moh !

II
L'exil a saigné mon coeur,
C'est la le fait de ma raison,
Je suis repu d'errances en des terres lointaines.
Saints de mon pays,
Donnez sagesse à mes frères,
Qu'à présent ils me frayent un chemin.
Qu'ils assemblent mes os,
Je crois que les gens de mon village
M'accorderont sépulture.

Ramier, prends ton essor, vole ! (3)
Au dessus des Aït Yiraten,
Des Aït Wassif et des Aït Aïssi,
Survole les villages des Wadhiyen ; (4)
Traverse Agwni Gweghran, (5)
Va voir les miens sans exception...
Interroge-les sur Slimane Azem,
Est-ce vérité, ce que l'on dit ?

On l'a dit complice des colons,
Il n'a commis aucun forfait.
Si nous avions un peu d'esprit !
N'a-t-il pas chanté l'indépendance ?
Or nous sommes aveugles,
L'homme de valeur nous le calomnions ;
Le premier venu se fait notre guide ;
Quelle marche mène donc ce pays ?

On l'a appelé le fugitif,
Il n'a tué ni volé.
Est-ce un sort par Dieu écrit,
Ou dessein tracé par les hommes ?
Il s'exila contre ses désirs
De la terre où il naquit.
Sa jeunesse fut vécue à perte,
Il mourut, nul héritier ne vint.

Exilé, étranger
En des pays lointains.
Terreurs et malheurs,
Est-ce là un décret divin ?
(1) Slimane Azem (1918-1983), importante poeta, cantautore e scrittore berbero cabilo. Visse per lo più a Parigi, anche dopo l'Indipendenza, date le tensioni costanti tra il regime dell'FLN e la comunità cabila d'Algeria, sfociate poi nel “Tafsut Imazighen”, la Primavera berbera, le grandi manifestazioni di protesta del 1980.

(2) Si Mohand Ou Mhand (184?-1905), poeta e filosofo algerino, berbero. Avendo avuta la famiglia sterminata dai francesi, divenne poeta errante.

(3) Ramier = Colombaccio

(4) Credo si tratti dei nomi di confederazioni di tribù cabile

(5) Aghni Goughrane, paese natale di Slimane Azem (vedi nota 1)

inviata da Bernart Bartleby - 3/11/2017 - 21:41Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org