Lingua   

יהיה טוב

David Broza / דיויד ברוזה
Lingua: Ebraico


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

שיר לשלום
(Yankale Rotblit / יענקל'ה רוטבליט)
A Survivor from Warsaw
(Arnold Schönberg)
Gerusalemme
(Mireille Safa)


[1994]
מילים: יהונתן גפן
מוזיקה: דיויד ברוזה

Testo di Yehonatan Gefen
Musica di David Broza

Lyrics by Yehonatan Gefen
Music by David Broza

David Broza.
David Broza.


Il testo è ripreso da מילים לשירים [milim leshirim], il sito delle canzoni in lingua ebraica.


Nel 1994 David Broza, l'artista di בלבי, sulla spinta degli accordi di Camp David che sembrarono portare alla pace tra Israeliani e Palestinesi, compose questa canzone su testo di Yehonathan Gefen (Jonathan Geffen), Ihye tov ("Andrà bene") che esprimeva tutta la speranza di pace di due interi popoli. Una canzone letteralmente da mozzare il fiato, in una situazione come quella che si era vissuta fino a quel momento: "Cento anni di guerra, ma non abbiamo perso la speranza", recita un suo verso che, volutamente e significativamente, ne riprende uno di "La Speranza", l'inno nazionale israeliano. Allora la speranza sembrava davvero essere vicina a realizzarsi; poi fu il 4 novembre 1995, l'assassinio di Rabin per opera di un integralista, la nuova Intifada, la passeggiata di Ariel Sharon sulla spianata delle Moschee. Il resto è ancora storia di questi giorni. Ma, in qualche modo, prima o poi dovrà andare bene, e lo vogliamo ripetere inserendo questa canzone. [RV]
אני מביט מהחלון
וזה עושה לי די עצוב,
האביב חלף עבר לו
מי יודע אם ישוב
הליצן היה למלך
הנביא נהיה ליצן
ושכחתי את הדרך
אבל אני עוד כאן

ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר

ילדים לובשים כנפיים
ועפים אל הצבא
ואחרי שנתיים
הם חוזרים ללא תשובה
אנשים חיים במתח
מחפשים סיבה לנשום
ובין שנאה לרצח
מדברים על השלום

ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר

שם למעלה בשמיים
עננים לומדים לעוף
ואני מביט למעלה
ורואה מטוס חטוף
ממשלות וגנרלים
שחילקו לנו את הנוף
ושלהם ולשלנו
מתי נראה את הסוף

ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר

עוד נלמד לחיות ביחד
בין חורשות עצי זיתים
ילדים יחיו בלי פחד
בלי גבולות, בלי מקלטים
על קברים יפרח העשב
לשלום ואהבה
מאה שנים של חרב
ועוד לא אבדה התקווה

ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר

הנה בא נשיא מצרים
איך שמחתי לקראתו
פירמידות בעיניים
ושלום במקטרתו
ואמרנו בוא נשלימה
ונחיה כמו אחים
ואז הוא אמר קדימה,
רק תצאו מהשטחים.

ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר

אני מביט מהחלון
לראות אם כל זה אמיתי
מביט מהחלון
וממלמל את תפילתי
עוד יגור זאב עם כבש
ונמר ירבץ עם גדי
אך בינתיים אל תוציאי
את ידך מכף ידי

ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר

אני מביט מהחלון
אולי מגיע, כן םגיע
יום חדש.

inviata da Riccardo Venturi / ריקרדו ונטורי - 13/2/2007 - 00:41
Lingua: Ebraico

Il testo originale traslitterato in caratteri latini.
Mancano le ultime due strofe, ancora in corso di traslitterazione (e traduzione)
IHYE TOV

anì mabit mehakhalòn
vezè osè li dey atsùv
haavìv khalàf, avar lo
mi yodèa im yashùv
halèytsan hàya lemèlekh
hanàvi nihìha lèytsan
veshakhàkhti et hadèrekh,
avàl anì 'od kan

veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr

yeladìm lovshìm knafàyim
veafìm el hatsavà
veakharèy shnatàyim
hem khozrìm lelò tshuvà
anàshim khàyyim bemètakh
mekhapsìm sibà linshòm
uvèyn sinà lerètsakh
medabrìm 'al hashalòm

veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr

sham lema'là bashamàyim
ananìm lomdìm la'òf
vaanì mabìt lema'là
veroè matòs khatùf
memshàlat generalìm
shekhilàko lànu et hanòf
veshelàhem uleshelànu
matày nirè et hasòf?

veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr

'od nilmàd likhyòt beyàkhad
bèyn khurshòt atsèy zeytìm
yeladìm yìkhyu bli pàkhad
bli gvulòt, bli miklatìm
'al kvarìm yifràkh ha'èsev
leshalòm veahavà
mèa' shanìm shel khèrev
ve'òd lo avdà hatikvà

veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr

[…]

veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr

[…]

veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr

anì mabìt mehakhalòn
ulày magìa, ken magìa
yom khadàsh.

inviata da Riccardo Venturi - 13/2/2007 - 11:37
Lingua: Italiano

Versione italiana di Riccardo Venturi
(per ora parziale: mancano le ultime due strofe, in corso di traduzione)
12/13 febbraio 2007
ANDRA' BENE

Guardo dalla finestra
e mi rende assai triste
la primavera è andata via
e chissà quando tornerà.
Il clown è diventato re
e il profeta è diventato un clown
e io ho scordato la strada
ma sono sempre qui

E tutto andrà bene,
sì, tutto andrà bene
anche se qualche volta sto male.
Ma stanotte…
oh, stanotte
voglio stare con te.

I ragazzi si mettono le ali
e volano nello Tsahal
e dopo due anni
tornano senza una risposta.
La gente vive nell'ansia
cercando una ragione per respirare
e tra l'odio e l'assassinio
parla di pace.

E tutto andrà bene,
sì, tutto andrà bene
anche se qualche volta sto male.
Ma stanotte…
oh, stanotte
voglio stare con te.

Sì, lassù nel cielo
le nuvole imparano a volare,
e io guardo su e vedo
un aeroplano dirottato.
Un governo di generali
divide il paese,
"Questo è loro e questo è nostro",
quando vedremo la fine?

E tutto andrà bene,
sì, tutto andrà bene
anche se qualche volta sto male.
Ma stanotte…
oh, stanotte
voglio stare con te.

Impareremo a vivere
insieme tra gli oliveti,
i bambini vivranno senza paura,
senza confini, senza rifugi
sullte tombe crescerà l'erba
per la pace e per l'amore,
cento anni di guerra
ma non abbiamo perso la speranza

E tutto andrà bene,
sì, tutto andrà bene
anche se qualche volta sto male.
Ma stanotte…
oh, stanotte
voglio stare con te.

[.... ]

E tutto andrà bene,
sì, tutto andrà bene
anche se qualche volta sto male.
Ma stanotte…
oh, stanotte
voglio stare con te.

[....]

E tutto andrà bene,
sì, tutto andrà bene
anche se qualche volta sto male.
Ma stanotte…
oh, stanotte
voglio stare con te.

Guardo dalla finestra
e forse, sì, forse,
verrà un giorno nuovo.

13/2/2007 - 11:03Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org