Lingua   

Cantata NO MUOS

Matilde Politi
Lingua: Siciliano

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Libertà mi fa schifo se alleva miseria
(Cesare Basile)
A la Santaninfara
(anonimo)
Matri Terra
(Matilde Politi)


Matilde Politi


Nella tradizione dei cantastorie, la cantata racconta la nascita del movimento NO MUOS, che si oppone alla installazione della 4° stazione M.U.O.S. (Mobil User Objective Sistem) nella base militare US Navy N.R.T.F. a Niscemi (CT). La storia arriva fino al 30 marzo 2013, giornata della grande manifestazione nazionale a Niscemi, dove è stata presentata per la prima volta.
www.nomuos.info
www.nomuosfilm.it
www.matildepoliti.com
1. Sicilia, nostra terra amata matri
di lu tempu ca stu munnu fu criatu
nni viristi assai manciuna e latri
arrubbari 'i to' ricchizzi d'ogni latu
e nui figghi di sta terra amata matri
nta li seculi cu cori amu luttatu
pi prutiggiri lu beni comuni
vastuniatu sempri com'un cani

2. E schiava fusti di ricchi e putenti
mentri lu puvireddu sempri chianci
ntra fame angherie soprusi e stenti
'un perdi lu curaggiu e ammola lanci
'Nsemmula luttammu a li fitenti
la storia nni lu dici, e cu la canci
pri dirinni ca semu picuruna
sapi bonu ca niatri semu liuna!

3. La storia nostra è scritta cu lu sangu
di cu ha luttatu cu curaggio e 'ncegnu,
sutta la china 'un si calau ddu juncu
e contra la tirannia sempri appi sdegnu
Pi chistu nn'annu misu sti cuddari
ca i siciliani 'un si ponnu allibbirari:
mafia, chiesa, guverni di latruni
sutta lu mantu di l'amiricani

4. Sbarcaru cca 'n Sicilia e prontamenti
s'appattaru cu fascisti e cu briganti
pri mantiniri u populu a li stenti
nta mentri chi pascevano furfanti
Ddocu 'ntisseru tuttu lu progettu
pi mantiniri a 'Talia 'u so' sirviziu
pi firmari u comunismu dirimpettu
e ddocu a guerra addivintau nu viziu

5. Nu viziu ca pari macari jocu:
a tutti banni unni vinceru a guerra
inchieru 'i basi militari u locu
Korea, Giappone, Germania, Italia o Grecia
Tuttu u munnu accussì strincinu 'mpugnu!
E ccà, nno menzo du Mediterraneo
p'ogni guerra c'a sta banna vonnu fari
di cca 'n Sicilia a ponnu controllari

6. Accussì, vinciuta a guerra, fu criata
a base Sigonella ca controlla
aviazione e marina corazzata
di testate nucleari rimpinzata
Puru Comisu pigghiaru all'81
e ddocu u movimentu ancora chianci...
supra li cruiss nuddu vacillau
'nsinu a quannu a guerra fredda 'un terminau

7. E ddocu nnu 91 'a smantellaru
picchì avianu a canciari strategia
e u 91 a Niscemi ncuminzaru
a seminari la nostra malatia:
ennerrettieffe la chiamaru
centusissanta ettari 'i valìa
stuprando la riserva Suvareta
signaru a nova strategia segreta

8. La Suvareta a cantu di Niscemi
'avi na quercia di tricentu anni
uguali tutt'europa nun ni teni
pri tutt'u munnu la so fama sbanni
Ma la guerra nun rispetta a nuddu beni:
la vita è non soltanto di l'umani!
Stupraro dda riserva naturali
d'arvuli, piante, ciuri e puru armali

9. Mancu li surci ponnu entrari dintra
ca è recintata tuttu a torno a torno,
si voi sapiri soccu fannu dintra
po' liggiri i giurnali d'ogni ghiornu:
minchiati trovirai, pri fari finta
ca n'arrispettanu e nni danu cuntu!
Ma u chiù granni segretu militari
è ca nni trattano pi cavie e scudi umani!

10. E pri vint'anni i Niscimisi 'un s'addunaru
di stu prugettu mortiferu e fetenti
'nta mentri l'amiricani terminaru
di cuntrullari lu munnu 'nteramenti.
Ma quannu non contenti s'inventaru
di fari puru u MUOS, ddocu li genti
aracio aracio tutti arrisbigghiaru
e accuminzaru pritinniri chiarimenti

11. Li scinziati prontamenti rispunnero:
“stati tranquilli ca 'un si rischia nenti
dopu trint'anni la tecnologia
va facennu 'u so' camino cu valìa!
Stu MUOS è un microonde interstellare
tre parabole, scudo satellitare
l'avutri tri l'avemu, e cu stu quartu
chiuemu a storia e bruciamo l'incarto!!”

12. Ma ringraziannu a Diu li scinziati
'un su' tutti vinnuti a li putenti:
Zucchetti e Coraddu in chiaritati
mitteru i rischi 'nfacci di la genti:
“pri la saluti, picchi siti irraggiati
di radiazioni continuativamenti,
'n parramu poi si capita 'ncidenti
e i danni pi l'ambienti circostanti!”

13. Ddocu la genti tutta ncominzau
a sintirisi nti spini, e dda partiu
un parra parra ca nenti l'astutau
e u movimento NO MUOS nasciu:
ai picciotti l'esperienza s'aggiuvau
di vecchia militanza ca cririu
un comitato cittadino di furmari
coordinamento regionali po' criari

14. Comu cacoccioli arrustuti semu
assai su l'antenni ca 'ncapu avemu
chi servinu a mannari li cumanni
pi seminari guerra a tutti banni:
l'antenni su chiu assai na quarantina
martiri dda terra ncurunata 'i spina!
Li lacrimi ca chianci fanu un mari
di unni ca nun sunu pi natari...

15. Elettromagnetiche si chiamanu
st'ondazze infami ca n'abbrucianu
su fatte di frequenze ca trapanano
e necrosi cellulare unca adducinu...
li chiu bassi pi li sottomarini!
Ad acchianari 'nsinu a li chiu fini!
Pi cuntrullari l'azioni militari
di cu a guerra mai voli firmari.

16. La genti di Niscemi 'un si da paci
picciotti, anziani, matri 'i famigghia
“Genti! L'informazioni su' fallaci!
L'amiricani su' mastri r'imbrogghia!
Presidio permanenti! E cu 'n ci piaci
cu tempu app'a stimari dda famigghia
ca scudu fici cu la so pirsuna
ogni matina all'arba nta dda chiana

17. Contrada Ulmo, tirreno d'un privato,
ca costeggia dda strata 'i Fonte Apa
unico via pi la base asfaltata,
presidio è fatto, la strata ora è bloccata
Ghiornu e notti cu passa è ostacolato
di la ggenti ca ddocu s'è assembrata
nta na baracca e un focu pi quariari
tennu addumata a forza p'alluttari

18. E lu fumu ca nesci di dda ligna
vagnata nna stu 'nvernu ca 'un pirduna
li naschi troppu gintili indigna
di cu tenta d'accattari sta tribuna:
politici ca vonnu la cunsigna,
questore, commissario e li sbirruna,
ma sti liuna 'un si fanu ammansiri:
“c'u fumu nta li naschi 'i nn'at'a gghiri!!”

19. Pri signali ddu fumu 'ncelu acchiana
comu fussiru indiani cu arcu e frecci
tutta Sicilia a la lotta richiama
ogni paisi un comitatu nesci:
Caltagirone e poi Piazza Armerina
comu lu pani u movimentu crisci
tannu s'arruspigghiau macari Gela
doppu Palermo, Trapani e Marsala

20. Ora Signuri mei vogghiu parrari
di n'atra parti di lu muvimentu
chidda ca a tutti fici nnamurari
e ca nni rinsaldau cu lu so' 'ntentu:
'ntento fu di non fari passari
manco li militari pi lu cambio
ogni matina a lu cancello uno
li fimmini 'un pirdunano a nissuno!

21. Fimmini dicu, donni di Niscemi
ca 'un sunu ne' maestri e ne' dutturi
su' matri 'i famigghia, ogn'una teni
figghi, niputi e anziani di nnacari
Ma ogni famigghia na tragedia teni
quarcunu ca è malato di tumori
ca cummatti cu quarchi malatia
chi arrusica a so' vita pri la via

22. Ma tutti i malatie signuri mei
'un sunu riservate pi l'anziani
ca fussi nu distinu naturali
ca tutti a lu Criaturi 'am'a turnari:
sti mali su pri tutti, e li chiù peni
su' quannu a sufrriri su' i criaturi
s'un figghiu nasce già disvantaggiato
l'ordini naturali è cunsumatu.

23. Ddocu puru u Signuri s'arribbella
Natura è predisposta a nun falliri
ma l'omu ca s'incegna a fari guerra
stracancia a liggi cridennusi 'n putiri
Ma la matri cu curaggiu i pugni serra
p'a saluti di so figghi prutiggiri
Tutti li mammi s'junceru in comitato:
NO MUOS! NO ANTENNE! E' abusu di stato!

24. Si semu tutti uniti a sti cancelli
tuttu bloccamu, puru un carrarmatu
ma st'am'accura ca milli tranelli
ponnu 'ncignari li putenti d'ogni latu
Politici e mafiusi su fratelli
l'amiricani tuttu annu nvintatu
su settantanni ca nui semu schiavi
di ddu prugettu ca decenza unn'avi.

25. D'u cori r'a Sicilia ad allargare
semu già chhiù assai na quarantina
da Catania a Ragusa 'nsinu al mare
i comitati 'ncazzati cchiu ri prima:
“nun semu cchiu disposti a delegare
ma disponibili semu a valutare
nsemmula stu disastro sanitario
u movimentu cu le istituzioni”

26. Ma ora, amici mei, chistu iu ricu
s'un comitato all'unu si pigghiasse
n'antenna, comu esercitu i furmichi
pizzuddu pi pizzuddu la smontasse!
E ddu disertu allibirtatu, dicu
d'arbuli e ciuri arreri si vistisse!
Ai nostri figghi chista ereditati
lassamu, pri campari in libirtati!

27. E chistu fu l'esempio ca nni desi
Turi quanno trasiu dintra la basi
puru Nicola cu Simona e Desi
mentri si senti: “curnutu cu'n trasi!!”
Acchiananu l'antenna e dda suspesi
deci ure 'o ventu la bannera stasi
cu chista granni prova di valanza
la determinazioni crisci e avanza

28. Li cancelli di la basi militari
d'a marina amiricana uesse navi
'un si grapinu cchiu, nuddu a' passari
ca cca stavota 'un ni ci fate scavi!
P'u MUOS li travagghi am'a firmari
puru tutti l'antenni smantillari!
La nostra vita è cosa cchiu mpurtanti
di tutti i vostri sordi e l'armamenti!

29. Sicilia s'avi a smilitarizzari
l'Italia arreri 'n peri si mittisii
nfacci l'amiricani pi canciari
l'eterna schiavitù ca un pattu scrissi
Liberi e in paci putemu accuminzari
a fari un novu mondu ca virissi
fimmini e omini tutti na famigghia
ca pri lu beni comuni assai travagghia

30. E tutti uniti cu na sola vuci
gridamu ca Sicilia voli paci!
Guvernu i porci grossi nni cunnuci
supra 'n caminu c'a nuddu nni piaci
Ma s'u populu è sovranu, a nostra vuci
scunfiggirà l'abusu, e comu braci
sutta lu culu di l'amiricani
semu migliaia di NO MUOS siciliani!!

inviata da matilde politi - 2/10/2013 - 10:51


VITTORIA NO MUOS: A NISCEMI SEQUESTRATO IMPIANTO

Il Muos di Niscemi è stato sequestrato. La procura di Caltagirone ha ordinato il sequestro dell’impianto satellitare Usa installato nella riserva di Niscemi. Il provvedimento fa seguito alla decisione del Tar di Palermo che aveva accolto i ricorsi dei No-Muos contro la prosecuzione dei lavori di realizzazione del dannoso megaimpianto militare.

Nelle carte del sequestro si parla di “violazione del vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta presente in una riserva naturale” al quale sono sottoposte anche le costruzioni di carattere militare.

http://www.radiondadurto.org/2015/04/0...

4/4/2015 - 13:32Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org