Language   

Pesem XIV. divizije

Svetozar Marolt
Language: Slovenian


Related Songs

Na juriš!
(Tone Seliškar)
Kaj ti je deklica
(Anonymous)
Nocoj igramo za vas
(Vlado Kreslin)


Pesem XIV. divizije (znana tudi kot Zaplovi pesem) je ena najbolj znanih in po mnenju nekaterih tudi najlepša slovenska partizanska pesem. Sestavljena je iz dveh kitic ter refrena, ki se po vsaki kitici dvakrat ponovi.
Besedilo pesmi je najverjetneje novembra 1943 napisal Karel Destovnik Kajuh kot član kulturniške skupine XIV. divizije, uglasbil pa ga je Sveto Marolt-Špik. V tej verziji je bila pesem še enoglasna in se je pela ob spremljavi harmonike.
Pesem se je hitro širila in postala popularna. V današnji obliki s štiriglasnim stavkom jo je kasneje uglasbil skladatelj Radovan Gobec.

The Song of the XIVth Division (also known as the Zaplovi song) is one of the most famous and, according to some, the most beautiful Slovenian partisan songs. It consists of two stanzas and a refrain which is repeated twice after each stanza.
The lyrics were probably written in November 1943 by Karel Destovnik Kajuh as a member of the XIV Division's cultural group and set to music by Sveto Marolt-Špik. In this version, the song was still in one voice and was sung to the accompaniment of an accordion.
The song spread rapidly and became popular. It was later set to its present form with a four-part verse by the composer Radovan Gobec.
Zaplovi pesem borb in zmage preko gmajn, gora,
zaplovi pesem divizije Štirinajste v svet,
ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča
po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca.

V borbo, Štirinajsta, juriš!
naj se razlega prek sveta!
Dvignimo puške in naprej junaško
vsi za komandantom v boj. Naprej!

Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja,
takrat bo Štirinajsta zmagovito stopala,
takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij,
ki so borile se za boljše in srečnejše dni.

V borbo, Štirinajsta, juriš!
naj se razlega prek sveta!
Dvignimo puške in naprej junaško
vsi za komandantom v boj. Naprej!
Cyrillic transcription:

1.
Заплови песем борб ин змаге преко гмајн, гора,
заплови песем дивизије Штиринајсте в свет,
понеси Томшича, дух Шерцерја, дух Брачича
по всеј словенски земљи ин прекали з њим срца.

В борбо, Штиринајста, јуриш!
нај се разлега прек света!
Двигнимо пушке ин напреј јунашко
вси за командантом в бој. Напреј! (2x)

2.
Ко домовина встане из трпљења ин горја,
такрат бо Штиринајста змаговито стопала,
такрат мед првими бо стала в врсти дивизиј,
ки со бориле се за бољше ин сречнејше дни.

В борбо, Штиринајста, јуриш!
нај се разлега прек света!
Двигнимо пушке ин напреј јунашко
вси за командантом в бој. Напреј! (2x)

Contributed by Boreč - 2021/9/9 - 16:15Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org