Language   

Potęga smaku

Przemysław Gintrowski
Language: Polish

List of versions


Related Songs

Gdy tak siedzimy nad bimbrem
(Przemysław Gintrowski)
Stan wojenny i świat
(Leszek Czajkowski)


Testo: Zbigniew Herbert
Musica: Przemysław Gintrowski

Dall'album "Nie chcemy uciekać" ("Non vogliamo fuggire")[1990]
To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia

Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono
słano kobiety różowe płaskie jak opłatek
lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha
lecz piekło w tym czasie w tym czasie było jakie
mokry dół zaułek morderców barak
nazwany pałacem sprawiedliwości
samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce
posyłał w teren wnuczęta Aurory
chłopców o twarzach ziemniaczanych
bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach

Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana
(Marek Tulliusz obracał się w grobie)
łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy
dialektyka oprawców żadnej dystynkcji w rozumowaniu
składnia pozbawiona urody koniunktiwu

Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie
Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
kolory oficjalne nikczemny rytuał pogrzebów

Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu
książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie
To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku

który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo
choćby za to miał spaść
bezcenny kapitel ciała
głowa

Contributed by Krzysztof Wrona - 2013/8/11 - 23:52Language: English

THE POWER OF TASTE

It didn't require great character at all
our refusal disagreement and resistance
we had a shred of necessary courage
but fundamentally it was a matter of taste
Yes taste
in which there are fibers of soul the cartilage of conscience

Who knows if we had been better and more attractively tempted sent
rose-skinned women thin as a wafer
or fantastic creatures from the paintings of Hieronymus Bosch
but what kind of hell was there at this time
a wet pit the murderers' alley the barrack
called a palace of justice
a home-brewed Mephisto in a Lenin jacket
sent Aurora's grandchildren out into the field
boys with potato faces
very ugly girls with red hands

Verily their rhetoric was made of cheap sacking
(Marcus Tullius kept turning in his grave)
chains of tautologies a couple of concepts like flails
the dialectics of slaughterers no distinctions in reasoning
syntax deprived of beauty of the subjunctive

So aesthetics can be helpful in life
one should not neglect the study of beauty

Before we declare our consent we must carefully examine
the shape of the architecture the rhythm of the drums and pipes
official colors the despicable ritual of funerals

Our eyes and ears refused obedience
the princes of our senses proudly chose exile

It did not require great character at all
we had a shred of necessary courage
but fundamentally it was a matter of taste
Yes taste
that commands us to get out to make a wry face draw out a sneer
even if for this the precious capital of the body the head
must fall

2013/8/12 - 00:00


Grazie per la versione inglese. E' una fra le piu' importanti poesie del XX secolo, a quanto pare.

Krzysztof Wrona - 2013/8/12 - 00:40Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org