Language   

Til ungdommen [Kringsatt av fiender]

Nordahl Grieg
Language: Norwegian


List of versions

Watch Video


Nordahl Grieg, Til ungdommen. Performed in Norwegian by an unknown singer.


More videos...


Related Songs

Vi rekker våre hender
(Dagfin Rimestad)
Brandenburger Tor
(Ketil Stokkan)
Cavalets de fusta
(Jacmelina)


[1936]
Poesia di Nordahl Grieg
A poem by Nordahl Grieg
Musica: Otto Hübertz Mortensen (1907-1986) [1952]
Music: Otto Hübertz Mortensen (1907-1986) [1952]
Interpretazione di Lavrans Sørensen
Performed by Lavrans Sørensen

Nordahl Grieg.
Nordahl Grieg.


Tekst af den norske forfatter, journalist og publicist Nordahl Grieg (1902-1943), skrevet i 1936 som en kommentar til borgerkrigen i Spanien. Musik af komponisten Otto Mortensen (1907-1986), 1952. Ejnar Kampp noterer i omslaget til De mørke fugle, at han læste digtet første gang i et illegalt tidsskrift i 1944-45. Desværre beretter han ikke hvilket han læste det i.

Digtet Til ungdommen er omtalt i det legale tidsskrift Ny ungdoms leder i nr. 2, 1941, hvilket tyder på en tidligere bogtrykt publicering af sangen. Desværre er første nummer af Ungdommens Fredsudvalgs tidsskrift bortkommet fra foreningens arkiv, så det vides ikke med sikkerhed, om foreningen rent faktisk offentliggjorde sangen tidligt under besættelsen.

Det er meget vel muligt, at Kampp har læst Til Ungdommen i Aldrig mere Krigs tidsskrift Pacifisten, der udkom legalt under hele besættelsen. I marts nummeret 1944 publiceres digtet uden forfatterangivelse på s. 23. Redaktøren af Pacifisten, Otto Mathiasen, noterer i trompeten til digtet, at Til Ungdommen er sakset fra rederiet J. Lauritsens interne firmablad Frivagten ”med tilladelse”. Til ungdommen er også publiceret af Norsk Musikforlag i Oslo i 1944, i Politiken i august 1945, i Højskolebladet 1945, i tidsskriftet Tænk i Tide i maj 1954 samt i Fredssangbogen 1983.

Første danske grammofonpladeindspilning Til ungdommen er tilsyneladende på LP'en: Sange fra Den danske arbejdersangbog, fra 1989. Også indspillet på norsk på De mørke fugle fløj, 1995. Til ungdommen er oversat til engelsk. - Holger Terp

Il testo è dello scrittore, giornalista e pubblicista norvegese Nordahl Grieg (1902-1943); fu scritto nel 1936 a commento della guerra civile spagnola. La musica è del compositore Otto Mortensen (1907-1986). Annota Ejnar Kampp nel risvolto di copertina di De mørke fugle (“Gli uccelli scuri”) di aver letto la poesia per la prima volta su una rivista illegale nel 1944/45; purtroppo non dice quale. La poesia Til ungdommen fu poi menzionata in un'editoriale della rivista legale Ny ungdom ("Nuova Gioventù"), n° 2, 1941, che rimanda ad una precedente pubblicazione su libro della canzone. Purtroppo il primo numero della rivista Ungdommens Fredsudvalg (“Scelta della gioventù per la pace”) non è più presente nell'archivio dell'associazione, e quindi non si sa con certezza se l'associazione abbia davvero pubblicato la canzone nei primi tempi dell'occupazione.

È assai possibile che Kampp abbia letto Til Ungdommen nella rivista Pacifisten del movimento Aldrig mere Krig (“Guerra mai più”), che uscì legalmente durante tutto il periodo dell'occupazione. Nel numero del marzo 1944 la poesia fu pubblicata senza indicazione dell'autore, a pagina 23. Il redattore di Pacifisten, Otto Mathiasen, scrive nell'introduzione alla poesia che Til Ungdommen fu pubblicata dalla rivista aziendale della casa armatrice J. Lauritsen, Frivagten, “con autorizzazione”. Til Ungdommen fu pubblicata anche dalle Edizioni Musicali Norsk Musikforlag di Oslo nel 1944, dal quotidiano danese Politiken nell'agosto del 1945, dallo Højskoleblad sempre nel 1945, dalla rivista Tænk i Tide nel maggio 1954 e dal Fredssangbog (“Canzoniere Pacifista”) nel 1983.

La prima incisione su disco danese di Til ungdommen risale probabilmente al 1989 nell'album Sange fra Den danske arbejdersangbog (“Canzoni dal Canzoniere danese dei lavoratori”). È stata anche incisa in lingua norvegese su De mørke fugle fløj, 1995. Til ungdommen è stata tradotta in inglese. (Trad. RV)

The lyrics are a poem by the Norwegian author and journalist Nordahl Grieg (1902-1943); it was written in 1936 as a commentary to the Spanish civil war. Ejnar Kampp writes in the jacket flap of De mørke fugle he first read this poem in an illegal magazine, in 1944/45; sadly, he does not tell what exactly. The poem Til ungdommen was then mentioned in an editorial of the legal magazine Ny Ungdom ("New Youth"), nr 2, 1941, with reference to the song's previous publication on book. Sadly, the first number of the magazine Ungdommens Fredsudvalg is no more available in the archives of the association, and so it is uncertain whether the association did really publish the song in the first times of the Occupation.

Kampp is most likely to have read Til ungdommen in the magazine Pacifisten of the Aldrig mere Krig movement, that remained legal throughout the Occupation period. In the number of March 1944 the poem was published without statement of the author, on page 23. The chief editor of Pacifisten, Otto Mathiasen, writes in the introduction to the poem that J. Lauritsen's shipping company "gave permission to publish” Til ungdommen in its corporate magazine Frivagten. Til ungdommen was also published by Norsk Musikforlag, Oslo, 1944, in the Danish daily newspaper Politiken in August 1945, in Højskolebladet also in 1945, in the magazine Tænk i Tide in May 1945 as well as in the Fredssangbog in May 1983.

The first Danish recording of the song was probably in the LP Sange fra Den danske arbejdersangbog, 1989. It has been also recorded in Norwegian in De mørke fugle fløj, 1995. Til ungdommen has been translated into English by Rod Sinclair. (Trasl. RV)


Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm -
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mot død
stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk og berik med drøm
alt stort som var!
Gå mot det ukjente
fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner.
Skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred.

Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!

Contributed by Riccardo Venturi - 2005/6/12 - 12:51
Language: Italian

Versione italiana di Riccardo Venturi
12 giugno 2005

tilung
ALLA GIOVENTU’
[E TU, IN MEZZO AI NEMICI]

E tu, in mezzo ai nemici,
nel tuo tempo entrerai!
In tempeste di sangue
alla guerra tu andrai.

Ti chiedi forse, angosciato
apertamente, scopertamente:
contro chi combatterò?
Qual è la mia arma?

A difesa dalla violenza
ecco qui la tua spada:
la fede nella nostra vita,
la dignità dell’uomo.

Per il nostro avvenire
cercala e coltivala;
sii disposto a morire
ma accrescila e rafforzala!

E saltano ancora
le spolette delle granate.
Ferma la loro spinta di morte,
fermale con lo spirito!

La guerra è disprezzo per la vita.
La pace è creazione.
Gettaci dentro le tue forze:
la morte deve perdere!

Ama e arricchisci di sogni
tutto quel che c’era di grande!
Vai verso l’ignoto
anelando a una risposta.

Laboratori non ancora costruiti,
stelle sconosciute.
Creale con la mente ardita
di una vita appena sbocciata!

Nobile è l’uomo,
la terra è ricca!
E se vi sono pena e fame
devono essere eliminate.

Avanti! Nel mome della vita
l’ingiustizia deve sparire.
Il sole, il pane e lo spirito
sono proprietà di tutti.

E allora sprofonderanno
le armi senza più potere!
Se creiamo la dignità umana,
creiamo la pace.

Chi con il braccio destro
porta un grande peso
caro e imperdibile
non può ammazzare.

Questa è la nostra aria
da fratello a fratello:
noi saremo buoni
con la terra degli uomini.

E faremo attenzione
alla bellezza, al calore
come se portassimo, con cura,
un bambino in collo!

2005/6/12 - 18:01
Language: English

English version by Rod Sinclair
Versione inglese di Rod Sinclair

rodsinclair
The song performed in English by the Norwegian artist Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen ("Elfgirl93").
TO THE YOUTH
[FACED BY YOUR ENEMIES]

Faced by your enemies
On every hand
Battle is menacing,
Now make your stand

Fearful your question,
Defenceless, open
What shall I fight with?
Where is my weapon?

Here is your battle plan,
Here is your shield
Faith in this life of ours,
The common weal

For all our children’s sake,
Save it, defend it,
Pay any price you must,
They shall not end it

Neat stacks of cannon shells,
Row upon row
Death to the life you love,
All that you know

War is contempt for life,
Peace is creation
Death’s march is halted
By determination

We all deserve the world,
Harvest and seed
Hunger and poverty
Are born of greed

Don’t turn your face away
From needs of others
Reach out a helping hand
To all your brothers

Here is our solemn vow,
From land to land
We will protect our world
From tyrants’ hand

Defend the beautiful,
Gentle and innocent
Like any mother would
Care for her infant.

Contributed by CCG/AWS Staff & Holger Terp - 2010/1/8 - 04:02
Language: French

Version française – À LA JEUNESSE – Marco Valdo M.I. – 2010
D'après la version italienne de Riccardo Venturi – 2005 d'une chanson norvégienne – Til ungdommen – Nordahl Grieg – 1936 ( Musique Otto Mortensen – 1952)
À LA JEUNESSE
[ET TOI, AU MILIEU DE TES ENNEMIS]

Et toi, au milieu de tes ennemis
Tu entreras à ton temps !
Dans des tempêtes de sang
À la guerre tu t'en iras.

Tu te demandes peut-être, angoissé
Évidemment, ouvertement
Contre qui combattre ?
Quel est mon arme ?

Pour contrer la violence
Voici ton épée :
La foi dans notre vie,
La dignité de l'homme.

Pour notre avenir
Cherche-la et cultive-la;
Sois disposé à mourir
Mais fais-la grandir et renforce-la !

Et se dégoupillent encore
Les détonateurs des grenades
Arrête leur poussée de mort
Arrête-les par l'esprit !

La guerre est mépris de la vie
La paix est création
Jette-z-y toutes tes forces
La mort doit perdre !

Aime et enrichis de rêves
Tout ce qu'il y a de grand !
Va vers l'inconnu
Querant une réponse.

Des laboratoires pas encore construits
Des étoiles inconnues
Crée-les avec l'esprit ardent
D'une vie à peine éclose !

L'homme est noble
La terre est riche
Et si la peine existe et la faim
Elles doivent être éliminées.

En avant ! Au nom de la vie
L'injustice doit disparaître
Le soleil, le pain et l'esprit
Appartiennent à tous.

Et alors s'engloutiront
Les armes sans pouvoir !
Quand nous créons la dignité humaine
Nous créons la paix.

Celui qui porte sur son bras droit
Un grand fardeau
Cher et inoubliable
Ne peut assassiner;

Tel est notre engagement
De frère à frère :
Nous serons bons
Avec la terre des hommes.

Et nous prendrons bien soin
De sa beauté, de sa candeur
Comme si nous portions, de nos mains,
Un enfant du bonheur.

Contributed by Marco Valdo M.I. - 2010/1/8 - 10:24
Language: French

Version française – À LA JEUNESSE – Marco Valdo M.I. – 2010 – nouvelle version : 2016
D’après la version italienne de Riccardo Venturi – 2005 d’une chanson norvégienne – Til ungdommen – Nordahl Grieg – 1936 – Musique : Otto Mortensen – 1952

Petite note concernant l’auteur :

Johan Nordahl Brun Grieg, alias Nordahl Grieg (Bergen 1/11/1902 – Kleinmachnow – Berlin 2/12/1943).

Poète, romancier (auteur de « Le navire poursuit sa route » (roman, 1924), très admiré par Malcolm Lowry, dramaturge, journaliste et militant politique norvégien.

Venu d’une famille aisée, apparenté au compositeur Edvard Grieg, il fit des études à Oslo et Oxford.

Par la suite, il rejoint le Parti Communiste norvégien et séjourne en URSS ; stalinien convaincu, il prend la défense du régime lors des Procès de Moscou.

Correspondant de presse durant la guerre d’Espagne, il écrit en 1936, son poème le plus célèbre : « Til ungdommen » (À la jeunesse), mis en musique en 1952 par le compositeur danois Otto Mortensen.

Il prend ses distances avec le régime stalinien dès 1939 (Pacte germano-soviétique) et contre l’invasion de la Norvège par les Allemands, il entre dans la résistance. En 1940, il se réfugie en Grande-Bretagne par le même bateau que la famille royale et les réserves d’or norvégiennes. En exil, il organise des programmes radio norvégiens à partir de Londres.

Au cours d’une de ses missions de correspondant de guerre auprès de l’armée norvégienne, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1943, l’appareil (LM316) où il s’est embarqué est abattu au-dessus de Berlin et Grieg sera parmi les 8 morts de l’équipage.

Il est célèbre et célébré en Norvège comme résistant antinazi et antifasciste.

(condensé de wikipedia)

Dialogue maïeutique

Comme on peut le voir ci-dessus, j’avais fait une première version française de cette chanson norvégienne, il y a déjà quelques années. À ce moment, c’était pour moi une chanson parmi les centaines d’autres que j’avais traduites en quelque sorte par pure curiosité. Comme tu le vois, la curiosité n’est pas uniquement un grand défaut, c’est aussi une excellente qualité qui pousse à découvrir des horizons nouveaux et des histoires inconnues. C’était il y a quelques années et depuis, des centaines d’autres chansons sont venues me raconter le monde ou des bribes du monde. Elle aurait pu être noyée dans ce maëlstrom et se tapir dans les profondeurs de ma mémoire. Elle m’est revenue récemment, comme surgie d’un néant, lorsqu’un certain nombre de gens l’ont consultée. Qui, pourquoi ? Je n’en sais strictement rien. Comment je le sais ? Là, j’ai une réponse : c’est le relevé statistique qui me l’a indiqué et c’est lui qui me l’a remise en évidence.

Soit, mais où tout ça nous mène-t-il ?, dit Lucien l’âne un peu intrigué.

Eh bien, Lucien l’âne mon ami, dit Marco Valdo M.I., ceci nous mène à ce que j’ai retrouvé cette ancienne version et que je me suis intéressé de plus près à la chanson, à son contexte et à l’auteur du texte original, d’abord. Et ensuite, que je me suis aperçu que Nordahl Grieg était un personnage des plus intéressants, que sa chanson était fort connue (bien plus que je ne l’imaginais) et que surtout, d’un certain point de vue, c’était une histoire d’Allemagne. À divers titres d’ailleurs. Nordahl Grieg avait rencontré les Allemands de l’espèce nazie dès la Guerre d’Espagne, puis en Norvège-même, lors de l’occupation par les nazis et enfin, dans le combat pour la libération de la Norvège et la liquidation des nazis. Cependant, l’idée d’en faire une histoire d’Allemagne m’est venue en raison de sa mort en Allemagne, survenue en 1943 lorsque l’avion de la R.A.A.F. (Royal Air Force Australienne) à bord duquel il se trouvait, a été abattu aux environs de Berlin. C’était l’occasion de voir l’année 1943 d’une manière différente au travers du destin d’un autre correspondant de guerre.

Oui, je comprends ; cependant, je ne vois pas bien le rapport avec la chanson elle-même, qui date de 1936 et me paraît bien être un appel lancé à la jeunesse.

Le rapport se trouve tout simplement dans son auteur Nordahl Grieg.

Voilà le mystère éclaircit. Dès lors, reprenons notre tâche et recommençons à tisser le linceul de ce vieux monde guerrier, belliqueux, dément et cacochyme.

Heureusement !

Ainsi Parlaient Marco Valdo M.I. et Lucien Lane.
1943 – À LA JEUNESSE

Et toi, au milieu de tes ennemis,
Tu entreras à ton temps ;
Dans des tempêtes de sang,
À la guerre, tu t’en iras.

Tu te demandes peut-être, angoissé
Évidemment, ouvertement
Contre qui combattre ?
Quelle est mon arme ?

Pour contrer la violence
Voici ton épée :
La foi dans notre vie,
La dignité de l’homme.

Pour notre avenir
Cherche-la et cultive-la ;
Sois disposé à mourir,
Mais fais-la grandir et renforce-la !

Et si se dégoupillent encore
Les détonateurs des grenades,
Arrête leur poussée de mort,
Arrête-les par l’esprit !

La guerre est mépris de la vie ;
La paix est création.
Jette-z-y toutes tes forces,
La mort doit perdre !

Aime et enrichis de rêves
Tout ce qu’il y a de grand !
Va vers l’inconnu
Quérant une réponse.

Des laboratoires pas encore conçus,
Des étoiles inconnues,
Crée-les avec l’esprit ardent
D’une vie à peine éclose !

L’homme est noble,
La terre est riche
Et si la peine existe et la faim,
Elles doivent être éliminées.

En avant ! Au nom de la vie,
L’injustice doit disparaître,
Le soleil, le pain et l’esprit
Appartiennent à tous.

Et alors s’engloutiront
Les armes sans pouvoir !
Quand nous créons la dignité humaine,
Nous créons la paix.

Celui qui porte sur son bras droit
Un grand fardeau,
Cher et inoubliable,
Ne peut assassiner.

Tel est notre engagement
De frère à frère :
Nous serons bons
Avec la terre des hommes.

Et nous prendrons bien soin
De sa beauté, de sa candeur,
Comme si nous portions, de nos mains,
Un enfant du bonheur.

Contributed by Marco Valdo M.I. - 2016/4/5 - 15:58
Language: Spanish

La traduzione spagnola di Miguel Angel Alvarado Calderón
Traducción al castellano por Miguel Angel Alvarado Calderón

Dal blog "Eppur si muove!". "Esta es mi burda traducción y lo más apegada posible a la versión original con mi noruego campirano".
A LA JUVENTUD
[ASEDIADO DE ENEMIGOS]

Asediado de enemigos,
¡la hora ha llegado!
Entre una tormenta de sangre
vamos a luchar.

Talvez te preguntes angustiado,
indefenso y expuesto:
¿Con qué voy a luchar?
¿Cuáles son mis armas?

Aqui está tu escudo contra la violencia,
y aqui está su espada:
La fe en nuestras vidas,
y la dignidad humana.

Por el bien de nuestro presente,
búscala y cultívala,
morir si es necesario, pero
¡auméntala y fortalécela!

Antes la granada de ayer
orugas rodando,
detén su ejecución mortal,
¡deténla con el espíritu!

La guerra es el desprecio por la vida,
la paz es tu creación.
Repúdienla con todas sus fuerzas,
¡La muerte será vencida!

Amar y enriquecer con el sueño de todos,
¡tan grande como es!
Ve a lo desconocido,
arrebátale la respuesta.

Plantas eléctricas abandonadas,
estrellas desconocidas.
Costrúyanlas con las mentes audaces,
de las vidas salvadas.

Noble es el hombre,
¡la tierra es rica!
Hay necesidad y el hambre
debido al engaño.

¡Aplástenlo! En nombre de la vida
que la injusticia caerá
el sol y el pan y el espíritu
son propiedad de todos.

¡Luego dejen caer las armas
impotentes al suelo!
Creamos humanidad,
creamos paz.

Los que con su brazo derecho
llevan una carga,
los animales e inalienables,
no pueden asesinar.

Esta es nuestra promesa
de hermano a hermano:
seamos buenos
contra la inhumanidad.

Nosotros nos ocuparemos
de la belleza y la calidez,
como si cargásemos un niño
cuidadosamente en nuestros brazos.

Contributed by Riccardo Venturi - 2017/5/29 - 12:58
Language: German

La versione tedesca di Peter Otto (2011)
Deutsche Übertragung von Peter Otto (2011)

Til Ungdommen (Deutsch: Für die Jugend), auch Kringsatt av Fiender, ist ein Gedicht des norwegischen Schriftstellers und Journalisten Nordahl Grieg aus dem Jahr 1936. Die Liedfassung schuf der dänische Komponist Otto (Hübertz) Mortensen (1907–1986) im Jahr 1952. Das Lied gehört zum Repertoire zahlreicher Sänger. Nach den Anschlägen in Norwegen am 22. Juli 2011 wurde das Lied zu einem Bestandteil der Gedenkgottesdienste, Zusammenkünfte und Trauerfeiern für die Opfer der Anschläge.

Der norwegische Politiker Trond Hegna (1898–1992) bat Nordahl Grieg im Jahr 1936, das Gedicht Til Ungdommen für die norwegische Studentenvereinigung Det Norske Studentersamfund (DNS) in Oslo zu schreiben. Daran erinnert der Name des Gedichtes Til Ungdommen (Deutsch: Für die Jugend). Das ganze Gedicht bezieht sich auf den Spanischen Bürgerkrieg, der im Juli 1936 ausgebrochen war. Nordahl Grieg war danach im Jahr 1937 als antifaschistischer Kriegsreporter im spanischen Bürgerkrieg tätig.

Der dänische Komponist Otto (Hübertz) Mortensen (1907–1986) schuf die Liedfassung im Jahr 1952. Der norwegische Kammerchor Grex Vocalis machte das Lied bekannt und zeichnete es 1988 auf. Tormod Tvete Vik komponierte 2000 für die norwegische Schauspielerin und Sängerin Herborg Kråkevik eine Orchesterfassung, die sie in ihrer CD Kråkeviks Songbok zusammen mit der Liedfassung von Otto Mortensen verwendete. Herborg Kråkevik verzichtete dort auf die Strophen 7 - 10 von Til Ungdommen. Das Album Kråkeviks Songbok erreichte 2000 in der 47. Woche den Platz 1 der Hits in Norwegen. Til Ungdommen gehört seitdem zum populären norwegischen Liedgut.

Der dänische Pop-Musiker Kim Larsen (* 23. Oktober 1945) verwendet das Lied Til Ungdommen in seinem Album "231045-0637" (1979), in seinem Live-Album "Kim i Cirkus" (1985) und in der Live-DVD "En Lille Pose Støj" (2007). Auch die norwegische Band The Soundbyte benutzt Til Ungdommen. Das Lied Songen Åt Fangen in dem Album Kraft (2004) der norwegischen Black Metal Band Vreid hat die Melodie von Til Ungdommen. Die dänische Progressive Metal Band Beyond Twilight bringt in ihrem Album The Devil's Hall of Fame (2001) das Instrumentalstück Closing the Circle, das Bruchstücke der Melodie von Til Ungdommen enthält.

Nordahl Grieg starb am 2. Dezember 1943 beim Angriff auf Berlin, als die Lancaster LM 316, in der er als Kriegsberichterstatter mitflog, abgeschossen wurde. Die Absturzstelle liegt in Kleinmachnow am Ufer des Machnower Sees. Dort stellte die Gemeinde Kleinmachnow auf Bitten der norwegischen Botschaft einen Findling als Ehrenmal auf. Bei der Einweihung des Ehrenmals am 23. November 2003 sang die norwegische Sängerin Torhild Ostad das Lied Til Ungdommen.

Nach den Anschlägen in Norwegen am 22. Juli 2011 wurde das Lied Til Ungdommen zu einem Bestandteil der Gedenkgottesdienste, Zusammenkünfte und Trauerfeiern für die Opfer der Anschläge. Die offiziellen Feiern fanden ihren Abschluss am 21. August 2011 mit einer Gedenkfeier des norwegischen Staates in der Spektrum Arena von Oslo. Am Ende der Gedenkfeier sang die norwegische Sopranistin Sissel Kyrkjebø das Lied Til Ungdommen. Die Veranstaltung wurde von allen norwegischen Fernsehsendern übertragen. Anschließend stieg die populäre Version der Schauspielerin und Sängerin Herborg Kråkevik in der 31. Woche des Jahres 2011 auf Platz 1 der Hits in Norwegen.
AN DIE JUGEND
[UMGEBEN VON FEINDEN]

Umgeben von Feinden -
sie steh'n vor dem Tor;
die Schlacht ist zu schlagen
bereite dich vor!

Vielleicht fragst voll Angst du,
wehrlos wie ein Kind,
welches deine Waffen
für die Kämpfe sind.

Hier nun ist die Waffe,
Schwert gegen Gewalt:
Glauben als Bekenntnis
Menschenwürd' alsbald.

Zukunft von uns allen,
der bist du es schuld':
selbst Opfer deines Lebens,
sei stark, hab' Geduld!

Terror und auch Schüsse
hier in deinem Land?
Der Tod darf nicht siegen
dein Geist ist dein Pfand.

Verachtung des Lebens
stellt Frieden nicht her.
Nimm all' deine Kräfte:
der Tod soll verlier'n.

Lieben und Träumen
allein bringt voran.
Der Zukunft entgegen
die Antwort nur dann.

Fabriken ungebaut,
Sterne unbekannt.
Baue und erforsche!
schon' dabei dein Land!

Würde ist dem Menschen,
seine Erde reich.
Gibt es Not und Hunger,
ist Verrat dem gleich.

In des Lebens Namen
vergiss das Unrecht!
Sonne, Brot und Geist
bringen es zurecht.

Waffen, sinket nieder!
Menschen sind es wert,
dass wir Frieden schaffen
hier auf dieser Erd'!

Verantwortung zu tragen
ist des Menschen Bürd'.
Mehr als alle Tiere
sei IHM diese Würd'!

Darum wir versprechen,
Brüder, ihr seid's wert,
sorgsam umzugehen,
mit der Menschen Erd'.

Leben braucht auch Schönheit,
Wärme wie ein Kind -
g'rade erst geboren -
so wir alle sind.

Contributed by Riccardo Venturi - 2017/5/29 - 13:10
Language: Russian

La versione russa di Lev Vladimirovič Ginzburg / Лев Владимирович Гинзбург (1921-1980)
Русский текст полностью, в переводе Л. В. Гинзбурга
The Russian version by La versione russa di Lev Vladimirovič Ginzburg / Лев Владимирович Гинзбург (1921-1980)


Lev Vladimirovič Ginzburg
Lev Vladimirovič Ginzburg


La versione di L.V. Ginzburg è tratta da questa pagina del blog “Маленький хоббит в большом мире людей” (“Un piccolo hobbit in un gran mondo di gente”), con abbondanza di informazioni e video.

L.V. Ginzburg's Russian version is reproduced from this page of the blog “Маленький хоббит в большом мире людей” (“A small Hobbit in a big world of people”) with plenty of info and videos. [RV]
МОЛОДЁЖИ

Злобно ревут вокруг
Бури кровавые.
Смело вступай в борьбу,
Бейся со славою!

Может быть, спросишь ты,
Скованный стужею:
- Как же бороться мне?
Где взять оружие?

Вот он, твой лучший меч,
Юное воинство:
Вера в людей и в жизнь,
Чувство достоинства!

Это оружье ты
В битвах осваивай,
Гордо иди вперед
И возвышай его!

Тихо ползут, скрипят
Смерти конвейеры.
Но остановим смерть
Силой идеи мы!

Жизни чужда война,
Мир - созидание.
Встанем за мир, за жизнь!
Рухнут страдания!

Будем любить, мечтать,
Вольности преданы,
Всё распознаем мы,
Что неизведанно!

Звездный изучим ход,
Сладим с глубинами,
Вспеним просторы вод
Гидротурбинами!

О, как богат наш мир,
Нами взлелеянный!
Бедность, нужда и смерть
Будут развеяны.

Испепелит врага
Луч созидания.
Солнце, культура, хлеб -
Всех достояние!

Если в сердцах людей
Гордость пробудим мы,
Восторжествует мир,
Смолкнут орудия.

Тот, кто в руках несет
Ношу бесценную,
Тот не пойдет на смерть
В бойню бесцельную.

Так поклянемся же
Клятвой решительной:
Будем добры к земле,
Будем любить её,

Будем беречь сады
Мира зелёного,
Словно в руках нести
Новорождённого!

Contributed by Riccardo Venturi - 2017/5/29 - 17:45
Language: Swedish

Versione svedese di Roland von Malmborg
Swedish version by Roland von Malmborg
TIL UNGDOMEN
[BRYT AV MOT FIENDSKAP]

Bryt av mot fiendskap, gå rak i din tid.
Mitt uti blodig storm välj fredens strid!
Oskyddad frågar du, med händerna vida:
Vad är mitt vapen, med vad skall jag strida?

Här är ditt värn mot våld, rostar ej som svärdet:
Tron uppå livet självt och människovärdet!
För all vår framtids skull: Sök det, låt gro det.
Dö om du måste – men, bygg det och tro det.

Kärnvapen hotar tyst folken och landen.
Röj bort allt hot mot liv, gör det med anden!
Krig är förakt för liv. Fred är att besinna.
Skapa med all din kraft och hatet ska ej vinna.

Mänskan kan ädel bli, jorden gör oss rika
Om här finns nöd och svält beror på att vi svika.
Ändra det! Livets namn låt orätt falla
solsken och bröd och ande ägs av alla.

Detta är löftet vårt från syster till broder.
Låt oss bli goda mot Jorden vår moder.
Låt oss ta vara på kärleken, skönheten värmen.
Så som man bär ett barn varsamt på armen.

Contributed by Riccardo Venturi - 2006/1/3 - 16:54
Language: Danish

Versione danese / Danish version / Dansk version

Otto Mortensen.
Otto Mortensen.
In base alle informazioni fornite qui da Pål Eivind Nes, la versione danese (di autore per ora sconosciuto) risale al 1956, anno nel quale fu anche registrata. Sempre secondo Pål Eivind Nes, il compositore danese Otto Hübertz Mortensen (1907-1986) avrebbe composto la melodia per la poesia di Nordahl Grieg nel 1956, vale a dire nel 20° anniversario della poesia stessa; ma questo contrasta con tutte le fonti (si veda ad esempio qui), che indicano il 1952 come anno di composizione. Più probabilmente, Otto Mortensen compose la melodia originariamente per la versione norvegese; l'adattamento in danese è praticamente naturale, data l'estrema vicinanza tra le due lingue.

According to the info given here by Pål Eivind Nes, the Danish version (by an author still unknown) dates back to 1956, and was recorded in the same year. As Pål Eivind Nes stated in another note, the Danish composer Otto Hübertz Mortensen (1907-1986) is supposed to have set Nordahl Grieg's poem to music in 1956, i.e. on the 20th anniversary of the poem itself; but this does not match the available sources (see e.g. here) giving 1952 as the year of composition. More probably, Otto Mortensen composed the music for the original Norwegian poem; the Danish adaptation is quite natural due to the similarity of both languages.

kimlarsKim Larsen, celebre cantautore e rockstar danese, la ha eseguita e popolarizzata nel 1979, inserendola anche in numerosi album e spettacoli dal vivo.

Kim Larsen, a renowned Danish folksinger and rockstar, performed and popularized the song in 1979 also including it in various LP's and live shows.


La versione è stata originariamente ripresa da bludo.dk, il sito della famiglia Richardt di Espergærde, pacifisti e ecologisti danesi
The Danish version was originally reproduced from the website of the Richardt family of Espergærde, Danish pacifists and ecologists

Nota/NoticeLa versione, scorretta in alcuni punti, è stata corretta dall'amico e collaboratore Holger Terp
This Danish version, uncorrect in some points, has been corrected by our Danish friend and contributor Holger Terp

"Det er IKKE fra "søster til bror" som nogen synger i misforstået kønskvotering. Det er ikke en kønspolitisk sang og ændringen gør den pludselig diskriminerende for hankønnet ... som om det er kvinderne der skal fortælle mændene dette løfte. Som Grieg formulerede det betyder det at vi er alle brødre i denne sag ."
TIL UNGDOMMEN
[KRINGSAT AF FJENDER; 682 A]

Kringsat af fjender gå ind i din tid
under en blodig storm, vi dig til strid.
Måske du spør i angst, udækket, åben:
hvad skal jeg kæmpe med, hvad er mit våben?

Her er dit værn mod vold, her er dit sværd:
troen på livet vort, menn’skenes værd
For al vor fremtids skyld, søg det og dyrk det
dø om du må, men øg det og styrk det.

Stillt går granaternes glidende bånd.
Stands deres drift mod død, stands den med ånd.
Krig er foragt for liv, fred er at skabe,
kast dine kræfter ind, døden skal tabe.

Elsk og berig med drøm, alt stort som var.
Gå mod det ukendte, fravrist det svar.
Ubygg'de kraftværker, ukendte stjerner
skab dem med skånet livs dristige hjerner.

Ædelt er mennesket, jorden er rig,
findes her nød og sult, skyldes det svig.
Knus det!, i livets navn skal uret falde,
solskin og brød og ånd ejes af alle.

Da synker våbnene magtesløst ned.
Skaber vi menn'skeværd, skaber vi fred.
Den som med højre arm bærer en byrde
dyr og umistelig, kan ikke myrde.

Dette er løftet vort, fra bror til bror:
vi vil bli’ gode mod menn’skenes jord.
Vi vil ta vare på skønheden, varmen,
som om vi bar et barn varsomt på armen.

Contributed by Riccardo Venturi / Holger Terp - 2006/1/5 - 15:55
Language: Icelandic

La versione islandese dello scrittore e ricercatore Eyvindur P. Eiríksson
Snarað: Eyvindur P. Eiríksson, rithöfundur og fv. lektor
Icelandic translation by Eyvindur P. Eiríksson, writer and researcher


Til æskunnar!
Vísir, 13.02.2012.

Fyrir jólin birtist í Fréttablaðinu gott greinarkorn um þá ágætu norsku söngkonu Sissel Kyrkjebø og m.a. að hún hefði við minningarathöfnina um þá sem dóu í morðunum vibjóðslegu í Ósló og Útey sungið ljóð Nordahls Grieg „Til æskunnar", sem þar var nefnt sálmur. Undirritaðan langar af því tilefni að hafa nokkur orð um ljóðið og skáldið.

„Til ungdommen" mætti svo sem vel kalla lofsöng en ekki sálm, enda var skáldið Nordahl Grieg enginn trúmaður en algjör friðarsinni og mikill mannvinur. Hann var frægur í Noregi og víðar, skrifaði ljóð, leikrit, sögur o.fl. Umdeildur var hann og einkum fyrir stjórnmálaskoðanir sínar, hann var sannur sameignarsinni og kommúnisti. Hann trúði vissulega of einlæglega á sósíalisma í Sovétríkjunum, eins og margir góðir hugsjónamenn og í trausti þess unnu slíkir ótrúleg afrek í kjara- og jafnréttismálum allrar alþýðu.

Á hans tímum var heldur ekki í augsýn nein önnur leið út úr ömurlegum kapítalisma og enn skelfilegri fasisma og nasisma, þegar t.d. Vesturlönd létu allt eftir Hitler í þeirri von að hann eyddi Sovétríkjunum og meintum sósíalisma í þeim. Nasistar voru reyndar almennt kristnir vel og margir „góðir" trúmenn, börðust undir kjörorðinu: „Gott mitt uns!", m.a. gyðingahatur þeirra átti sér og ekki síst rætur í skelfilegum ofsóknum kristni og kirkju á hendur gyðingum á öldum áður.

Nordahl barðist gegn innrás Þjóðverja í Noreg, flýði til Englands, varð foringi í hernum, aðallega sem maður frétta og upplýsingar þar. Hann fórst í sprengjuflugvél sem skotin var niður yfir Þýskalandi. Var um tíma á Íslandi ásamt konu sinni, leikkonunni Gerd sem lék þar. Hann eignaðist góða vini hér, ekki síst skáldið Magnús Ásgeirsson sem þýddi mörg ljóða hans og ljóðabókin „Friheten" var fyrst gefin út hér. „Til ungdommen" er óður og ákall friðar- og mannvinarins til æskunnar og enginn sálmur, enda er það bull að kristin trú sé friðartrú, öll saga hennar sannar annað.

Hákristnir leiðtogar hafa og margir verið einhverjir mestu fjöldamorðingjar sögunnar. Norðmenn og reyndar fleiri, svo sem Danir, hafa þetta kvæði mjög í heiðri. T.d. var það söngur grunnskóla tveggja barna minna þar. Þá þýddi ég það á íslensku. Það er engin tilviljun að Sissel skyldi fengin til að syngja þetta ljóð við nefnda minningarathöfn. Mér sýnist ekki úr vegi að birta það hér og gjarnan þýðingu mína líka.
TIL ÆSKUNNAR

Umsetinn óvinum efldu þér dug.
Þótt geisi stríð á storð, strengdu þinn hug.
Ef þú í ótta spyrð, óvarinn, smeykur:
Hvað get ég gagnast nú? Gakktu þá keikur!

Hér er þitt vopn í vörn, verjur og sverð:
Mennskan og manngildið, mat þitt og gerð.
Framtíðin birtu ber, burt með þinn efa,
þótt líf að veði vænt, verðirðu að gefa.

Sprengjurnar springa um lönd, spara öll grið.
Hertu því hugans mátt, heimtaðu frið!
Stríð fyrirlítur líf, lífið er friður.
Vopnanna kremdu klær. Kveð dauðann niður!

Elskaðu ást í draum um allt gott sem var!
Haltu því hulda á vit, heimtaðu svar.
Óunnin stórvirki, óþekkt að kanna.
Efl það með afrekum ódeyddra manna.

Mikil er manneskjan, mannanna jörð!
Líði einhver nauð og neyð, níð er sú gjörð.
Brjóttu á bak aftur bannsetta þrjóta!
Matar og andans auðs allra er að njóta.

Þá kæfa vilji og von vopnanna klið.
Sköpum við manngildi, sköpum við frið.
Sá sem með brosi ber byrði á armi,
varlega, viðkvæma, veldur ei harmi.

Heit þetta bróðir ber bróður í gjörð:
Mest allra metum við mannanna jörð.
Fegurð og hlýju heitt höldum í barmi -
eins og við bærum barn blíðlega á armi!

Contributed by Ríkarður V. Albertsson - 2017/5/29 - 14:31
Language: Italian

La traduzione neerlandese da nl.wikipedia
Nederlandse vertaling van nl.wikipedia af
Dutch translation from nl.wikipedia


Til ungdommen (Aan de jeugd), ook bekend als Kringsatt av fiender (Omringd door vijanden), is een gedicht van de Noorse dichter en journalist Nordahl Grieg (1 november 1902 - 2 december 1943). In 1936 werd de tekst geschreven op verzoek van de Noorse politicus Trond Hegna (1898 - 1992) ter gelegenheid van een feest van de Noorse studentenvereniging Det Norske Studentersamfund.

De tekst is gebaseerd op het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in juli 1936. Het gedicht roept op tot een vreedzame reactie op het geweld dat Europa te wachten stond, maar vond in die tijd weinig weerklank. Het gedicht raakte niet in de vergetelheid en bleef populair, vooral in humanistische kringen. De Deense componist Otto Mortensen (1907-1986) voorzag in 1952 het gedicht van een melodie. Talrijke muzikanten en muziekgroepen hebben dit lied opgenomen in hun repertoire.

Na de aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011 werd het lied ten gehore gebracht tijdens diverse herdenkingsbijeenkomsten wat de Noren op dat moment voelden: geen roep om vergelding, maar de wens om door saamhorigheid en menselijke waardigheid het kwaad te overwinnen. De zangeres Herborg Kråkevik bereikte met dit lied in de 31ste week van 2011 de eerste plaats in de Noorse Top 20.
AAN DE JEUGD
[OMRINGD DOOR VIJANDEN]

Omringd door vijanden
hebben we geen keus!
Tijdens een bloedige storm
trekken wij ten strijd!

Misschien vraag je je angstig af
onbeschermd, kwetsbaar:
Waarmee zal ik vechten,
wat zijn mijn wapens?

Hier is jouw bescherming tegen geweld,
Hier is jouw zwaard:
Het geloof in ons bestaan,
menselijk waardigheid.

Voor de toekomst van onze kinderen,
Zoek het op en breid het uit,
Sterf als het moet, maar:
laat het groeien en versterk het

Stilletjes leiden bommen ons naar
een afglijdende schaal
Stop hun hang naar de dood
Stop ze met het goede!

Oorlog veracht het leven.
Vrede is het scheppende.
Zet al je krachten in:
Het slechte zal verliezen!

Liefde en hoopvolle dromen
Dat is het machtigste!
Ga het onbekende tegemoet
Ontfutsel de antwoorden.

Onbebouwde centrales,
Onbekende sterren.
Bouw ze met gespaarde levens
van dappere hoofden!

Nobel is de mens,
De aarde is rijk!
Wordt de ellende en de honger
veroorzaakt door verraad.

Breek! In de naam van gerechtigheid
zal het onrecht wijken.
Zonneschijn en brood en vrijheid
is voor iedereen weggelegd.

Dan zakken de wapens
machteloos naar beneden!
Scheppen we menselijkheid
Scheppen we vrede.

De sterke armen onder ons
dragen een verantwoordelijkheid,
kostbaar en onvervreemdbaar,
kunnen niet vermoorden.

Dit is onze belofte
van broer tot broer:
We zullen goed zorgen
voor menselijk aarde.

Wij zullen zorgen voor
schoonheid, warmte
alsof we een kind dragen
liefdevol op de arm!

Contributed by Riccardo Venturi - 2017/5/29 - 13:36
Language: Frisian

La versione in lingua frisone proveniente da fy.wikipedia
Frisian version from fy.wikipedia

Til ungdommen ('Oan de jonkheid'), ek bekind as Kringsatt av fiender ('Omkringe troch fijannen'), is in gedicht fan de Noarske dichter en sjoernalist Nordahl Grieg (1 novimber 1902 - 2 desimber 1943). De Deenske komponist Otto Mortensen (1907-1986) foarseach yn 1952 it gedicht fan in meldij. Withoe folle muzikanten en muzykgroepen hawwe dit liet opnommen yn harren repertoire. Nei de oanslach yn Noarwegen op 22 july 2011 waard it liet útfierd by ferskate betinkingsgearkomsten.

Yn 1936 skreau Grieg de tekst op fersyk fan de Noarske politikus Trond Hegna (1898 – 1992) by gelegenheid fan in feest fan de Noarske studinteferiening Det Norske Studentersamfund. De tekst is basearre op it útbrekken fan de Spaanske Boargeroarloch yn july 1936. It gedicht ropt op ta in freedsumme reaksje op it geweld dat Jeropa te wachtsjen stie, mar fûn yn dy tiid net folle oanklank. It gedicht rekke net yn it ferjit en bleau populêr, foaral yn it humanistyske fermidden.

De sjongster Herborg Kråkevik berikte mei dit liet, mei in opname út 2000 yn de 31e wike fan 2011 it earste plak yn de Noarske hitlist. Sissel Kyrkjebø song it liet as ôfslutend artyst fan de Noarske Nasjonale Betinkingsseremoanje op 21 augustus 2011 yn it Oslo Spektrum Arena, dat holden waard om de deaden te betinken dy’t ombrocht binne by in terroristyske oanfal. De betinking waard útstjoerd troch alle tillefyzjestjoerders fan Noarwegen.
FOAR DE JONKHEID
[OMKRING' TROCH FIJANNEN]

Omkring´ troch fijannen,
gean mei yn dyn tiid!
Ûnder in bloed’ge stoarm -
ree foar de striid!

Kinst freegje yn eangst,
ûntbleate, iepen:
wêr sil ik mei fjochtsje,
wêr is myn wapen?

Hjir kinst dy hoedzj’ tsjin kwea,
hjir is ienriedigens:
ljeau yn ús libben,
minsklike weardigens.

Foar al ús takomst’ge saak,
sykj’ it en hoedzj’ it,
stjêre as’t moat – mar:
fermeardrj´ it en fersterkj´ it!

Stil gean granaten
oan’d rinnende bân.
Kear harren drift ta dea
kear harren mei ferstân!

Kriich ferachtet libben.
Freed is te ferkiezen.
Garje dyn krêften:
de dea sil’ ferlieze!

Flij en berik mei dream
alles dat wurdt grut!
Gean nei it ûnbekinde
ûntfytmanj’ it antwurd.

Ûnbouwde kirnsentrales,
ûnbekinde stjêren.
Skep harren mei sparre libben
dryste harsens!

Edel is de minskheit,
d’ierde is ryk!
Der is lek en brek
skuld is skandlik.

Knies dat! yn libbens namme
ûnrjocht sil weifalle.
Sinneskyn, brea en geast
is fan ús allen.

Dan sinke de wapens
machteleas del!
Skeppe wy minskweardigens
skeppe wy freed.

Dy’t mei harren rjochter earm
tôgje in toai,
djoer en ûnoerdraagber,
kin nea net moardzje.

Dat is ús belofte
fan broer oan broer:
wy sille goed soargje
foar de minskewrâld.

Wy sille soargje foar
skjinnens en waarmte
as wy bêrn fersoargje
jouwe ús earms skutte!

Contributed by Riccardo Venturi - 2017/5/29 - 13:22


Holger Terp:

"The song has never been translated into Danish!!!
It has always been published in Norwegian in Denmark."

CCG/AWS Staff:

Yes, I know, there's no need of singing a Norwegian song in Danish. The two languages are nearly the same. But I found a Danish translation of this song and AWS/CCG hosts any translation in any language of any song, even if it has never been published. This is one of the founding principles of this website. Anyway, Holger, thanks for correcting the Danish translation: as it is made by Danes, I was sure it was correct. I should always check any translation. Anyway, this page has been totally restructured with inclusion of your precious notes (that I have personally translated into Italian and English), and of Rod Sinclair's English version. Videoclips of the song in Norwegian and English have also been included.

Riccardo Venturi - 2010/1/8 - 02:40


Dear friends,

Thanks for this.
Much appreciated.

Two small translation errors: [...]

love
Holger

Holger Terp - 2010/1/8 - 10:40


Contrariamente a quanto affermato a suo tempo dal nostro amico Holger Terp, la canzone non è stata soltanto tradotta in danese, ma anche cantata, nella sua lingua materna, dal famoso cantautore e rockstar Kim Larsen. Presumibilmente, l'autore della traduzione è Kim Larsen stesso:

Despite of what our friend Holger Terp said some time ago, not only has this song been translated into Danish, but also performed by the famous Danish folksinger and rockstar Kim Larsen in his native language. The author of the Danish translation may be Kim Larsen himself:Da en:wikipedia / From en:wikipedia :

"The song has also been recorded by Danish rock musician Kim Larsen, first on his album 231045-0637 from 1979. However, on this album it was called 682 A rather than Til Ungdommen, a reference to the song's listing in the Danish folk high school songbook. Kim Larsen also included the song on his live album Kim i Cirkus (1985), and on the live CD and DVD En Lille Pose Støj (2007), on these two occasions titling it by the first line in the Danish version of the poem, Kringsat af Fjender."

Riccardo Venturi - 2013/3/23 - 22:59


La canzone è talmente famosa in Norvegia (e nei paesi scandinavi tutti) che è stata anche eseguita strumentalmente nella Cattedrale di Oslo, il 24 luglio 2011, in occasione della messa solenne in suffragio per le vittime degli attentati del 22 luglio 2011 nella stessa Oslo e sull'isola di Utøya, compiuti dal nazista xenofobo Anders Behring Breivik:Il 21 agosto 2011, durante la cerimonia solenne alla Oslo Spektrum, a un mese dalle stragi di luglio, è stata cantata da Sissel Kyrkjebø:Nel video sotto, la folla radunatasi in una piazza della città di Bergen il 25 luglio 2011 per la fiaccolata (fakkeltog) in memoria delle vittime degli attentati, canta la canzone:

Riccardo Venturi - 2013/3/23 - 23:23


The first Danish version was recorded in 1956, later made into a number 1 hit by Kim Larsen in 1979.

Pål Eivind Nes - 2017/5/27 - 21:58


Well, not even the first Danish version. The melody was written by Danish composer Otto Mortensen in 1956, on the 20th anniversary of the poem.

Pål Eivind Nes - 2017/5/27 - 21:59


Thanks to Pål Eivind Nes for his precious historical remarks on the Danish version of this important poem and song. We seized the occasion not only to improve the Danish part of this page, but also to update the entire page (f.ex. by adding or changing missing videos, new translations etc.). Just a couple of questions for Pål Eivind Nes: Otto Mortensen's music is generally given as composed in 1952. Is this correct or should we backdate it to 1956? Then, who did record the Danish version first in 1956?

Thanks in advance!

CCG/AWS Staff - 2017/5/28 - 04:45Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org