Language   

Fiume Sand Creek

Fabrizio De André
Language: Italian

List of versions

Watch Video


concerto a Sarzana (SP) nel 1981


More videos...


Related Songs

Il ritorno di Giuseppe
(Fabrizio De André)
The Crimson Parson
(Peter La Farge)
Γενοκτονία
(Apolitistoi / Απολίτιστοι)


fabfuma
[1981]
Testo e musica di Fabrizio De André e Massimo Bubola
Lyrics and music by Fabrizio De André and Massimo Bubola
Album: "Album dell'Indiano"

«I maggiori spunti me li ha dati un libro, Gambe di legno. Memorie di un guerriero Cheyenne
[Fabrizio De André in Cantico per i diversi, intervista a cura di Roberto Cappelli, Mucchio Selvaggio, settembre 1992]

Sand Creek. La tomba di una ragazza Cheyenne. Sand Creek. A Cheyenne girl's grave.
Sand Creek. La tomba di una ragazza Cheyenne. Sand Creek. A Cheyenne girl's grave.
Nell'estate del 1864 il governo ordinò che tutte le tribù si radunassero in uno stesso luogo, presso un forte dell'esercito, Fort Lyon, nel Colorado. Gli Indiani non ubbidirono. Perciò il colonnello Chivington organizzò il terzo Reggimento dei volontari del Colorado, uomini della peggior specie reclutati per cento giorni soltanto, col compito di massacrare quanti più Indiani possibile, rifacendosi ad un proclama del 1854 del governatore di quello Stato, Evans, che esortava la popolazione a cacciare ed eliminare il numero maggiore di Nativi.

(leggi la storia del massacro di Sand Creek)

The Sand Creek massacre (also known as the Chivington massacre, the Battle of Sand Creek or the massacre of Cheyenne Indians) was an atrocity in the American Indian Wars that occurred on November 29, 1864, when a 700-man force of Colorado Territory militia attacked and destroyed a peaceful village of Cheyenne and Arapaho inhabited in southeastern Colorado Territory,[3] killing and mutilating an estimated 70–163 Indians, about two-thirds of whom were women and children. The location has been designated the Sand Creek Massacre National Historic Site and is administered by the National Park Service.

(Read the story of the Sand Creek massacre)

kriek


Il massacro di Sand Creek in un disegno di Lupo Ululante, artista Cheyenne e testimone oculare degli eventi.
The Sand Creek massacre in a drawing by Howling Wolf, a Cheyenne artist and eyewitness of the events.
Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura
Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura
Fu un generale di vent'anni
Occhi turchini e giacca uguale,
Fu un generale di vent'anni
figlio di un temporale

C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek.

I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte,
E quella musica distante diventò sempre più forte
Chiusi gli occhi per tre volte,
Mi ritrovai ancora lì
Chiesi a mio nonno: È solo un sogno?
Mio nonno disse sì

A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek.

Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso,
Il lampo in un orecchio e nell'altro il paradiso
Le lacrime più piccole,
Le lacrime più grosse
Quando l'albero della neve
Fiorì di stelle rosse

Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.

Quando il sole alzò la testa oltre le spalle della notte
C'eran solo cani e fumo e tende capovolte
Tirai una freccia in cielo
Per farlo respirare,
Tirai una freccia al vento
Per farlo sanguinare

La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.

Si sono presi i nostri cuori sotto una coperta scura
Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura
Fu un generale di vent'anni
Occhi turchini e giacca uguale,
Fu un generale di vent'anni
Figlio di un temporale

Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.Language: English

INGLESE / ENGLISH [1] - Riccardo Venturi

English Version by Riccardo Venturi
April 1st, 2007

La seguente è una versione "di partenza" di "Fiume Sand Creek" in inglese. Prima o poi cercherò di farne una più o meno "singable". Per ora ho fatto questa.


"One of the most important parts of the Sand Creek Massacre narrative lies in the many connections formed between the people, events, and places of the prairie. Some accounts of the plains often stress the isolation of plains societies and cultural differences between settlers and Plains Indians, ignoring how relationships formed and developed over the years. These connections remain relevant today because of their relevance to Sand Creek Massacre's national impact.

For instance, William Bent, his brother, and business partner Ceran St. Vrain built Fort Bent on the Arkansas River in 1833, drawing people for hundreds of miles and co-mingling Mexican laborers, U.S. Army Soldiers, American frontiersmen, Plains Indians, and Santa Fe traders in one place. William Bent's three "halfbreed" sons all witnessed the Sand Creek Massacre. George Bent in particular lent his knowledge and connections to George Bird Grinnell as he wrote about his experiences, Cheyenne customs, and plains society.

People within the village at Sand Creek responded differently to the Massacre; many, such as Little Bear and his friend George Bent, fought against encroaching whites, demonstrating their resistance to this assault on their way of life. Both would eventually move to the reservation in Oklahoma. Others, such as Mochi (Buffalo Calf Woman), continued to fight white settlers until forced to surrender. Mochi became the only American Indian woman subsequently imprisoned by the U.S. Federal Government at Fort Marion, also known as Castillo De San Marcos.

Some witnesses to the Sand Creek Massacre hailed from storied backgrounds, such as Jim Beckwourth. Beckwourth lived among the Crow, scouted the West, served the federal government on several occasions, and worked as an early African-American pioneer. Colonel Shoup hired Beckwourth to guide and interpret for his forces; when Chivington's men attacked at Sand Creek, Beckwourth expressed his outrage and testified to the murder of John Smith's son Jack, a prisoner in the camp.

Other notable connections came with the passage of time: for instance, Black Kettle served as a notable peace chief for years before Sand Creek. Surviving Sand Creek, he continued to advocate for peace until he was killed at the Battle of Washita four years later by Colonel George Custer and members of the U.S. Army's 7th Cavalry. Custer himself faced the wrath of the Cheyenne, Arapaho, and Sioux eight years later at the Little Bighorn. There, some survivors of the Sand Creek Massacre faced against soldiers of the 7th Cavalry on the battlefield.

Many of the connections formed at Sand Creek remain in the names of Colorado: Teller and Chaffee Counties are the namesake of men of the Third Colorado Cavalry, while Mount Evans bears the name of the Territorial Governor and Downing Street in Denver honors Major Jacob Downing. The legacy of Sand Creek surrounds American society even as sites like the Sand Creek Massacre National Historic Site seek to heal the wounds of the massacre." - National Park Service - Sand Creek Massacre

cheyennecamp
SAND CREEK RIVER

They've taken away our heart under a dark blanket
Under a moon dead in childhood, we slept without fear.
It was a twenty years old general
Wearing a uniform deep blue as his eyes,
It was a twenty years old general,
The son of a storm

There's a silver dollar lying on the bottom of Sand Creek.

Our warriors were too far away on the buffalo track
And that distant music grew louder and louder
I closed my eyes thrice,
I found myself there again
I asked my grandpa, Is that only a dream,
My grandpa told me Yes

Sometimes the fish are singing on the bottom of Sand Creek.

I made so strong dreams that my nose started bleeding,
The lightning in one ear, paradise in the other,
And then the smallest tears
And then the biggest tears
When the snow tree
Gave red starred blossoms

Now the children are sleeping on the bottom of Sand Creek.

When the sun raised its head beyond the night's shoulders
There were only dogs and smoke and overturned tepees
I threw an arrow at the sky
So that it may breathe
I threw an arrow at the wind
So that it may bleed

Look for the third arrow on the bottom of Sand Creek.

They've taken away our heart under a dark blanket
Under a moon dead in childhood, we slept without fear.
It was a twenty years old general
Wearing a uniform deep blue as his eyes,
It was a twenty years old general,
The son of a storm

Now the children are sleeping on the bottom of Sand Creek.

2007/4/1 - 21:58


INGLESE / ENGLISH [2] - Shel ShapiroLa versione di Shel Shapiro in inglese, da Acoustic Circus (2007), Il testo non è disponibile.
The English version by Shel Shapiro, from Acoustic Circus (2007). Lyrics not available.

DoNQuijote82 - 2012/1/28 - 13:33
Language: English

INGLESE / ENGLISH [3] - Dennis Criteser

La versione inglese di Dennis Criteser [2014]
Dal blog Fabrizio De André in English

"Fiume Sand Creek" is based on the Civil War massacre of a peaceful village of Cheyenne and Arapaho native Americans by a bloodthirsty U.S. Army Colonel despite the fact that the assailants raised both the American flag and white flags of truce. Two company commanders refused to participate, one of whom, Capt. Silas Soule, testified to the Army about the carnage. In a letter to his former commanding officer he wrote: "I refused to fire, and swore that none but a coward would, for by this time hundreds of women and children were coming towards us, and getting on their knees for mercy. I tell you Ned it was hard to see little children on their knees have their brains beat out by men professing to be civilized."

The album Fabrizio De André is better known as L'indiano based on the cover (a Frederic Remington painting "The Outlier") as well as on the contents of the album. Released in 1981, the album grew out of deep reflections on the similarity between Sardinian culture and 19th century Native American culture. De André and his partner Dori Ghezzi had been kidnapped and held for almost four months in 1979 on the island of Sardinia, where De André lived much of the year. In his words, "an experience of this kind helps one rediscover fundamental values of life. You realize what it means to have warm feet, and what a great conquest it is to not have water dripping on your head while you sleep." De André and co-writer Massimo Bubola were familiar with the Native American story through books like Bury My Heart at Wounded Knee and movies like Little Big Man. De André's reflections on Sardinian and Cheyenne ways began as he sensed a similarity between the values of his captors (whom he refused to denounce at trial, stating they were the prisoners, not he) and those of Cheyenne warriors who risked death to steal horses from enemy tribes. He cited other similarities between the two peoples: economies based on subsistence not productivity, love and respect for nature, lack of interest in money beyond bare necessity, a great love for children, and both cultures being menaced by external forces invading traditional ways of life. - Dennis Criteser
SAND CREEK

Our hearts were taken under cover of darkness,
under a small dead moon we slept without fear.
He was a general of twenty years,
dark eyes, and same for the jacket.
He was a general of twenty years,
son of a thunder storm.

There’s a silver dollar at the bottom of Sand Creek.

Our warriors too far away on the trail of the bison,
and that distant music became louder and louder.
I closed my eyes three times,
I found myself still there.
I asked my grandpa is it only a dream?
My grandpa said yes.

At times the fish sing at the bottom of Sand Creek.

I dreamed so vividly that blood ran out from my nose,
lightning in one ear and heaven in the other,
the smallest tears,
the biggest tears,
when the snowy tree
blossomed with red stars.

Now the little ones sleep in the bed of Sand Creek.

When the sun raised its head between the night's shoulders,
there were only dogs and smoke and overturned tents.
I fired an arrow into the sky
to make it breathe,
I fired an arrow into the wind
to make it bleed.

Search for the third arrow at the bottom of Sand Creek.

Our hearts were taken under cover of darkness,
under a small dead moon we slept without fear.
He was a general of twenty years,
dark eyes, and same for the jacket.
He was a general of twenty years,
son of a thunder storm.

Now the children sleep at the bottom of Sand Creek.

Contributed by Riccardo Venturi - 2016/2/20 - 07:58
Language: Scots

SCOZZESE / SCOTS - Derrick MacClure

Thay reft our hert awa aneth a mirkie blanket. <br />
Culloden 1746.
Thay reft our hert awa aneth a mirkie blanket.
Culloden 1746.


Questo è scozzese: non gaelico, la lingua delle nostre regioni montagnose e dell’ isole del ovest, ma la lingua della pianura, parente all’inglese ma con una storia distinta incominciata nel trecento. La letteratura scozzese comprende molte traduzioni, dall’ italiano e altre lingue: ecco un esempio.
SANN CREEK RIVER

Thay reft our hert awa aneth a mirkie blanket
Aneth a muin deid in its bairntime we sleepit free o fears
It wes a general twinty year auld
Blae in the een jaiket the samen
It wes a general twinty year auld
Son o a blouster

Thare a siller dollar liggin on the bed o Sann Creek.

Our weirmen ower faur awa on the steid o the bison
An thon hyne-awa muisic gat louder, aye louder
Thrice I steikit my een
Yince mair I kent I wes thonder
I speirt o my granda wes ’t jist a draem
An granda said aye

The fishes is singin whiles on the bed o Sann Creek.

Sae strang wes my draems the bluid tuim’d doun frae my neb
Levin-flauchts in the tae lug an paradise in the tither
The peeriest tears
The meiklest tears
Whan the tree o snaw
Bluim’d wi reid starns

The bairnies is sleepin nou on the bed o Sann Creek.

Whan the sun heistit his heid abuin the shouthers o nicht
Thare wes naethin but dugs an reek an whumml’t tents
I cuist a flane at the lift
Tae gar it breathe
I cuist a flane at the wunn
Tae gar it bleed

Seek for the third o the flanes on the bed o Sann Creek.

Thay reft our herts awa aneth a mirkie blanket
Aneth a muin deid in its bairntime we sleepit free o fears
It wes a general twinty year auld
Blae in the een jaiket the samen
It wes a general twinty year auld
Son o a blouster

The bairnies is sleepin nou on the bed o Sann Creek.

Contributed by Derrick MacClure - 2015/2/26 - 16:14
Language: French

FRANCESE / FRENCH - Marco Valdo M.I.

Version française – MASSACRE À SAND CREEK – Marco Valdo M.I. – 2010
Chanson italienne – Fiume Sand Creek – Fabrizio De André – 1981

Le massacre de Sand Creek est un évènement des guerres indiennes aux États-Unis qui s'est produit le 29 novembre 1864, lorsque la milice du territoire du Colorado a attaqué un village de Cheyennes et d'Arapahos installé sur les plaines orientales.
Le colonel John Chivington et ses 700 cavaliers attaquèrent le camp indien qui comptait 500 personnes, guerriers mais aussi femmes, vieillards et enfants. Au terme des combats, près de 270 indiens furent massacrés, contre 15 tués et 50 blessés pour les soldats américains. La violence du massacre entraîna une remise en question de la politique américaine d'extermination des Amérindiens.
(suite Wikipedia)

sandcreeksky


Sand Creek , crique ensablée... Un lieu perdu au fin fond du Colorado, aux temps où les Zétazunis étaient ravagés par une guerre civile entre les envahisseurs blancs... Là-bas, au fin fond du Colorado, au lieu dit Sand Creek, crique ensablée, un groupe d'Indiens Cheyennes avec femmes et enfants avait installé, en accord avec le gouvernement, son campement pacifique. Ils furent attaqués et massacrés par des miliciens blancs … Lesquels miliciens (volontaires...) se livrèrent aux pires atrocités et s'en revinrent en ville arborant les scalps et les organes sexuels des attachés à leurs chapeaux et aux selles de leurs chevaux. Le chef de cette brillante équipée s'en retourna tranquillement exercer sa pacifique profession de pasteur méthodiste. On dit qu'il en fut empêché par ses ouailles qui lui rappelaient à tout moment le nom de « Sand Creek ».Telle est l’histoire du massacre de Sand Creek... Elle est racontée par un des Cheyennes survivants...
MASSACRE À SAND CREEK

On a pris notre cœur sous une couverture noire
Sous une petite lune morte, nous dormions sans peur
C'était un général de vingt ans
Yeux turquoise et tunique bleue
C'était un général de vingt ans
Fils d'un orage

Il y a un dollar d’argent sur le fond du Sand Creek.

Nos guerriers sont trop loin sur la piste du bison
Et cette musique distante devient de plus en plus forte
Je fermai les yeux par trois fois
Et je me retrouvai encore là
Je demandai à grand-père, est-ce un rêve
Mon grand-père répondit oui.

Par moments, les poissons chantent sur le fond du Sand Creek.

Je rêvai tellement forte que ma langue ressortait de mon nez
L'éclair dans une oreille et le paradis dans l'autre
Les larmes les plus petites
Les larmes les plus grosses
Quand l’arbre de la neige
Fleurit d'étoiles rouges.

À présent nos enfants dorment sur le fond du Sand Creek.

Quand le soleil passa la tête entre les épaules de la nuit
Il n'y avait plus que des chiens, de la fumée et des tentes renversées
Je tirai une flèche vers le ciel
Pour le faire respirer
Je tirai une flèche vers le ciel
Pour le faire saigner

La troisième flèche, tu peux la chercher sur le fond du Sand Creek.

On a pris notre cœur sous une couverture noire
Sous une petite lune morte, nous dormions sans peur
C'était un général de vingt ans
Yeux turquoise et tunique bleue
C'était un général de vingt ans
Fils d'un orage

À présent nos enfants dorment sur le fond du Sand Creek.

Contributed by Marco Valdo M.I. - 2010/5/17 - 16:00
Language: German

TEDESCO / GERMAN [1] - Riccardo Venturi

Lapide posta a memoria della strage di Sand Creek


Versione tedesca di Riccardo Venturi
Deutsche Übersetzung von Riccardo Venturi
SAND CREEK FLUß

Sie haben unser Herz unter eine dunkle Decke genommen
Unter einem klein gestorbenen Mond schliefen wir ohne Angst
Es war ein zwanzigjähriger General,
Dunkelblaue Augen und gleichfarbige Jacke
Es war ein zwanzigjähriger General,
Sohn eines Gewitters

Es liegt ein Silberdollar auf dem Grund des Sand Creeks.

Unsere Krieger, zu weit weg, auf der Spur des Bisons
Und jene entfernte Musik wurde immer lauter
Ich schloß meine Augen dreimal
und befand mich wieder dort
Ich fragte meinen Opa, ob es ein Traum war
Mein Großvater sagte ja

Manchmal singen die Fische auf dem Grund des Sand Creeks.

Ich träumte so stark, daß mir das Blut aus der Nase floß
Der Blitz in einem Ohr, im anderen das Paradies
Die kleinsten Tränen,
Die größten Tränen
Als auf dem Schneebaum
rote Sterne blühten

Nun schlafen die Kinder im Bett des Sand Creeks.

Als die Sonne ihren Kopf von den Schultern der Nacht erhob
Waren dort nur Hunde und Rauch und umgestürzte Zelte
Ich schoß einen Pfeil zum Himmel
Um ihn atmen zu lassen,
Ich schoß einen Pfeil in den Wind
Um ihn bluten zu lassen

Den dritten Pfeil sollst du suchen auf dem Grund des Sand Creeks.

Sie haben unser Herz unter eine dunkle Decke genommen
Unter einem klein gestorbenen Mond schliefen wir ohne Angst
Es war ein zwanzigjähriger General,
Dunkelblaue Augen und gleichfarbige Jacke
Es war ein zwanzigjähriger General,
Sohn eines Gewitters

Nun schlafen die Kinder im Bett des Sand Creeks.Language: German

TEDESCO / GERMAN [2] - Paolo Poli

blackkettle


Ulteriore versione tedesca di Paolo Poli, da
faberdeandre.com.
Weitere deutsche Übersetzung von Paolo Poli
aus faberdeandre.com
FLUß SAND CREEK

Sie haben unser Herz unter einer dunklen Decke weggebracht,
unter einem kleinen gestorbenen Mond schliefen wir ohne Angst.
Es war ein zwanzigjähriger General, mit blauen Augen und gleicher Jacke,
Es war ein zwanzigjähriger General, Sohn eines Gewitters.

Ein Silberdollar liegt auf dem Grund des Sand Creeks.

Unsere zu entfernten Krieger folgten den Bisonsfährten
Und die entfernte Musik wurde immer lauter.
Ich machte dreimal meine Augen zu, aber ich war noch da;
Ich fragte meinen Opa, ob es nur ein Traum war: mein Opa sagte "ja".

Manchmal singen die Fische auf dem Grund des Sand Creeks.

Ich träumte so stark, ich hatte Nasenbluten,
den Blitz in einem Ohr, im anderen den Himmel.
Die kleinsten Tränen, dann die Größten,
wenn der Baum des Schnees mit roten Sternen blühte.

Jetzt schlafen die Kinder auf dem Flußbett des Sand Creeks.

Als die Sonne ihren Kopf zwischen den Schultern der Nacht erhob,
waren nur Hunde und Rauch und ungedrehten Zelten da.
Ich schoß einen Pfeil in den Himmel ab, um ihn atmen zu lassen;
Ich schoß einen Pfeil in den Wind ab, um ihn bluten zu lassen.

Such den dritten Pfeil auf dem Grund des Sand Creeks.

Sie haben unsere Herzen unter einer dunklen Decke weggebracht,
unter einem kleinen gestorbenen Mond schliefen wir ohne Angst.
Es war ein zwanzigjähriger General, mit blauen Augen und gleicher Jacke,
Es war ein zwanzigjähriger General, Sohn eines Gewitters.

Jetzt schlafen die Kinder auf dem Grund des Sand Creeks.

Contributed by Riccardo Venturi - 2005/5/13 - 00:23
Language: German

TEDESCO / GERMAN [3] - Lobolyrix (Wolfgang Schwiering)

Lyrics Translate
SAND CREEK

Man hat unser Herz begraben unter einer dunklen Decke.
Unter einem Monde, tot und klein, schliefen wir ohne Furcht.
Der General war zwanzig,
Die Augen blau wie seine Jacke.
Der General war zwanzig,
Und eines Sturmwinds Sohn.

Da liegt ein Silberdollar im Grunde des Sand Creek.

Weit, zu weit entfernt unsere Krieger, auf des Bisons Fährte,
Und jene ferne Musik, sie wurde laut und immer lauter.
Meine Augen, ich schloss sie dreimal
Und fand mich immer noch da.
Ich fragte meinen Ahn 'Ist das nur ein Traum?'
Mein Ahn, er sagte ja.

Die Fische, sie singen zuweilen im Grunde des Sand Creek.

So heftig mein Traum, dass aus der Nase das Blut mir lief,
Der Blitz in einem Ohr, im anderen das Paradies.
Tränen, ganz kleine Tränen,
Tränen, sehr große Tränen,
Als der schneebedeckte Baum
Von roten Sternen erblühte.

Nun schlafen sie, die Kinder, im Flussbett des Sand Creek.

Als auf den Schultern der Nacht die Sonne das Haupt erhob,
Da waren Hunde nur und Rauch, und umgestürzte Zelte.
Ich schoss einen Pfeil gen Himmel,
Auf dass er atme.
Ich schoss einen Pfeil in den Wind,
Auf dass er blute.

Den dritten Pfeil, den suche im Grunde des Sand Creek.

Man hat unsere Herzen begraben unter einer dunklen Decke.
Unter einem Monde, tot und klein, schliefen wir ohne Furcht.
Der General war zwanzig,
Die Augen blau wie seine Jacke.
Der General war zwanzig,
Und eines Sturmwinds Sohn.

Nun schlafen sie, die Kinder, im Grunde des Sand Creek.

Contributed by Wolfgang Schwiering - 2017/1/16 - 14:03
Language: Spanish

SPAGNOLO / SPANISH - José AntonioVersione spagnola di José Antonio (joanloro27@wanadoo.es) da Via del Campo
Versión al castellano de José Antonio (joanloro27@wanadoo.es) desde Via del Campo
EL RIO SAND CREEK

Han tomado nuestro corazón bajo una manta oscura,
debajo de una luna muerta pequeña dormíamos sin miedo,
fue un general de veinte años
ojos azules y la chaqueta igual,
fue un general de veinte años
hijo de un temporal,

Hay un dólar de plata en el fondo del Sand Creek.

Nuestros guerreros demasiado lejos sobre la pista del bisonte
y esa música lejana se volvió más fuerte,
cerré los ojos tres veces
me encontré todavía allí,
pregunté a mi abuelo "es solo un sueño?"
mi abuelo dijo "si",

A veces los peces cantan en el fondo del Sand Creek.

Soñé tan fuertemente que me salió la sangre de la nariz,
el relámpago en una oreja y en la otra el paraíso,
las lagrimas más pequeñas
las lagrimas más grandes,
cuando el árbol de la nieve
floreció de estrellas rojas,

Ahora los niños duermen en el fondo del Sand Creek.

Cuando el sol alzó la cabeza entre los hombros de la noche,
Solo había perros y humo y tiendas tumbadas,
tiré una flecha al cielo
para hacerlo respirar,
tiré una flecha al viento
para hacerlo sangrar,

La tercera flecha búscala en el fondo del Sand Creek.

Han tomado el nuestro corazón bajo una manta oscura,
debajo de una luna muerta pequeña dormíamos sin miedo,
fue un general de veinte años
ojos azules y la chaqueta igual,
fue un general de veinte años
hijo de un temporal,

Ahora los niños duermen en el fondo del Sand Creek.

Contributed by Riccardo Venturi - 2005/5/2 - 23:06
Language: Catalan

CATALANO / CATALAN - Riccardo Venturi

La massacre de Sand Creek. 29 de novembre de 1864.
La massacre de Sand Creek. 29 de novembre de 1864.


Adaptament al català de Riccardo Venturi
25 de març de 2015
Adattamento in catalano di Riccardo Venturi

25 marzo 2015
RIU SAND CREEK

Sota una manta fosca ens han pres a tots el cor
Sota una llua morta petita dormíem sense por
Fou un general de vint anys
Amb ulls blaus i jaqueta igual
Fou un general de vint anys
Fill d'un temporal

Hi ha un dòlar de plata al fons del Sand Creek.

Els guerrers massa llunyans sobre la pista del bisó
I aquella música distant es va tornar fragor
Vaig tancar els ulls tres vegades
Em vaig trobar encara allí
Vaig demanar al meu avi, Sols és un somni?
L'avi va respondre sí

Tal vegada els peixos canten al fons del Sand Creek.

El somni fou tan fort que em va sagnar el nas,
El llamp en una orella i a l'altra el paradís
Les llàgrimes més petites
Les llàgrimes més grans
Quan l'arbre de la neu
Va florir amb estrelles roges

Ara els nens dormen al fons del Sand Creek.

Quan el sol va ultrapassar l'espatlla de la nit
No hi havia que gossos i fum i tendes capgirades
Vaig tirar una fletxa al céu
Perquè pugués respirar
Vaig tirar una fletxa al vent
Perquè pugués sagnar

La tercera has de buscar-la al fons del Sand Creek.

Sota una manta fosca ens han pres a tots el cor
Sota una llua morta petita dormíem sense por
Fou un general de vint anys
Amb ulls blaus i jaqueta igual
Fou un general de vint anys
Fill d'un temporal

Ara els nens dormen al fons del Sand Creek.

2015/3/25 - 16:01

LOMBARDO DELLA BASSA PADANA / PO LOWLAND LOMBARD - Aurelio Difetti/Diego Ronzio (Barabàn)
Da Canti Randagi 2
Si vedano le note al testo
randagi2

Adattamento testo in dialetto della bassa padana e arrangiamento musicale di Aurelio Difetti e Diego Ronzio - (Barabàn)BARABAN (Lombardia)
Il gruppo, fondato nel 1982 è fra i più rappresentativi della scena folk italiana. Apprezzato in Europa e America, Barabàn ha rivisitato la tradizione musicale del nord Italia, appassio-nandosi al valore culturale delle lingue locali, soprattutto lombarda. Sanno dare alle loro interpretazioni energia e attualità con testi anche molto attenti al sociale e alla tradizione popolare di impegno civile. Nel brano riadat-tato sono state inserite, accanto al dialetto. anche intarsi in esperanto, albanese ed arabo.

VINCENZO CAGLIOTI Organetto diatonico
AURELIO CITELLI Voce solista, tastiere
GIULIANO GRASSO Violino, cori
DIEGO RONZIO Darabouka, percussioni, ocarina
PAOLO RONZIO Chitarra acustica, ocarina
MADDALENA SOLER Violino, cori
FIUME SAND CREEK

Gh'an strepà i noster cor
suta una cuerta scura
suta a quel ciel voi ne la luna
durmivum sensa paura
razapaja e malcapàs
occ e giaca cutur di prà
al minister del nient
e quel di tempural
gh e una svansica lusenta *1
nell'Ilet Agrakhat *2

I pescoei del Twenty Two *3
su I senté di pes fata *4
el vent svania luntan
i lus e 'I rabadan
u sarà i oc per tri volt
e seri ancamò lì
U ciamà se l'era un sogn
e I vec al m'à dì sì
de sera i pes canten
in fund all'Agrakhal

Kaj mi song^_is tiom forte
ke elfluis sang el nazo
fulmotondro eri orelo
en alla paradizo *5

loté me te vogela
loté me té mbédha *6
occ ner sensa paura
occ de tèra, occ de mader

al ena assigharu yal abun
li qua al bahr Agrakhal *7
Quand al vent suta La not
l'ha vist la prima lus
gh'era d urna gut de silensi
e strasc sensa vus
u vist una stèla in ciel
fra niul adurmentà
u vist una stela in sogn
che la m'a 'cumpagnà
la tersa stele cercala
in fund all'Agrakhal

An strepà al cor de Ester *8
suta una cuerta scura
cute a quel ciet voi ne la luna
la sugnava sensa paura
azapaja e malcapas
occ e giace cutur di prà
al minister del nient
e quel di tempurat
Adess i fiulin dormen
in fund all'Agrakhal.
LOMBARDO DELLA BASSA PADANA / PO LOWLAND LOMBARD - Note al testo

[1] Svanzica = antica moneta in uso nel Lombardo-Veneto.

[2] Mar Mediterraneo, in berbero.

[3] Imbarcazione i cui pescatori hanno salvato un barcone di migranti.

[4] Pes fata = pesci fatati, nome dato ai tonni.

[5] In esperanto (scorretto).

[6] In albanese (non standard).

[7] In arabo.

[8] Migrante eritrea che ne testate 2009, durante un viaggio della disperazione, ha perso il bambino poi gettato in mare ed è morta.

Contributed by DoNQuijote82 - 2011/11/26 - 17:38
Language: Esperanto

ESPERANTO - Renato Corsetti

Renato Corsetti.
Renato Corsetti.
SEND-KRIK

Ili prenis nian koron sub kovrilo tre malhela
sub mortinta eta luno dormis ni en sonĝo bela.
Estis junulo-generalo
turkiskolora uniformo
estis junulo-generalo
ido de norda ŝtormo.

Arĝentas nun dolaro surfunde de Send-krik.

Malproksimis niaj viroj laŭ la spuroj de bizonoj.
La muziko kiu foris ade iĝis pli malfona.
Ree fermis mi okulojn
sed mi estis daŭre tie.
Mi demandis mian avon
"Ĉu ĉi tiu estas revo?"

Jes, foje kantas fiŝoj surfunde de Send-krik.

Kaj mi sonĝis tiom forte ke elfluis sang' el nazo.
Fulmotondro en orelo en alia paradizo
kaj la larmoj pli malgrandaj
kaj la larmoj tre pli grandaj.
Kiam la ardo de la neĝo
floris per helruĝaj steloj.

Nun infanoj dormas surfunde de Send-krik.

Kiam la suno levis la kapon trans la ŝultrojn de la nokto
restis nur hundoj kaj fumo kaj dispelitaj tendoj.
Sagon pafis mi al ĉielo
nur por igi ĝin elspiri
sagon pafis mi al vento
nur por igi ĝin elsangi,

De la tria sago plue al la fundo de Send-krik.

Ili prenis nian koron sub kovrilo tre malhela
sub mortinta eta luno dormis ni en sonĝo bela.
Estis junulo-generalo
turkiskolora uniformo
estis junulo-generalo
ido de norda ŝtormo.

Nun infanoj dormas surfunde de Send-krik.

Contributed by Riccardo Venturi
Language: Hungarian

UNGHERESE/HUNGARIAN - Adolfo Salomone
Magyar nyelvre fordította Adolfo Salomone

Adolfo Salomone. Sono nato a Milano, città dove risiedo tuttora, sono un insegnante; ho cominciato a conoscere Fabrizio tanti anni fa, quando ero militare, con "La buona Novella". La squisita raffinatezza della musica e soprattutto dei testi mi sconvolsero, lo riascoltai tante, tante volte e da allora acquistai tutto ciò che usciva di Fabrizio, adesso ha tutte le sue canzoni e anche il suo DVD. Io, adoratore della musica classica, ho messo un altro idolo sul mio altare, insieme a quello di Mozart, De André.

Milánóban elek, itt is születtem 1944-ben. Tanár vagyok. Amikor katona voltam (35 évvel ezelott) kezdtem Fabrizio dalait hallgatni. A zeneje es foleg a szövegei remek kifinomultsága mély hatással voltak rám. Többször hallgattam es azóta megvettem minden darabját, igy Fabrizio minden dala megvan nekem. Én, aki imádom a klasszikus zenét, az oltaromba tettem egy másik szenvedélyt, Mozart mellé, Dé André-t is. - Via del Campo
A SAND CREEK FOLYÓ

Sötét takaró alatt vitték el szívünk
Holt kis hold alatt aludtunk, nem féltünk
Húsz éves volt a tábornok
Sötétkék a szeme és olyan a kabátja
Húsz éves volt a tábornok
A viharnak fia

A Sand Creek mélyén ezüstdollár van.

Harcosaink messze jártak a bivaly nyomán
S az a távoli zene egyre erősödött
Háromszor húnytam le szememet
Még mindig ott voltam
Nagyapámat kérdeztem, csak álom-e
S nagyapám azt mondta igen

A halak néha dalolnak a Sand Creek mélyén.

Oly nagyon álmodtam, hogy orrom vére eredt el
A villám az egyik fülemben s a másikban a menny
A legkisebb könnycseppek
A legnagyobb könnycseppek
Mikor a havas fa
Vörös csillagokat virágzott

Most a Sand Creek ágyában alusznak a kisfiúk.

Mikor a nap az éj vállai közül felemelte fejét
Ott csak kutyák, füst és felforgatott sátrak voltak
Nyilat lőttem az ég felé
Hogy lélegethez jusson
Nyilat lőttem a szélbe, hogy eleredjen vére

A harmadik nyilat a Sand Creek fenekén keresd.

Sötét takaró alatt vitték el szívünk
Holt kis hold alatt aludtunk, nem féltünk
Húsz éves volt a tábornok
Sötétkék a szeme és olyan a kabátja
Húsz éves volt a tábornok
A viharnak fia

Most a Sand Creek mélyén alusznak a fiúk.

Contributed by Riccardo Venturi - 2007/4/1 - 22:08
Language: Finnish

FINLANDESE/FINNISH - Juha Rämö

This text is in Finnish, not included in your list of languages even though there are more speakers of Finnish in the world than those of Norwegian and far more than those of Breton and Romansh which is the English name of the language called Raeto-Romance in your list.

Thank you very much for this interesting site.
SAND CREEKIN POHJA

Ne panivat sydämemme tumman peitteen alle
Pienen, kuolleen kuun alla me nukuimme vailla pelkoa
Se oli kenraali, kahdenkymmenen,
tummansiniset silmät ja samanvärinen takki
Se oli kenraali, kahdenkymmenen,
rajuilman poika

Sand Creekin pohjassa on hopeadollari.

Soturimme, liian kaukana, puhvelien jäljillä
ja sen etäisen musiikin kumu muuttui yhä kovemmaksi
Suljin silmäni kolmesti
ja olin jälleen siellä
Kysyin isoisältä, oliko se unta
ja isoisä sanoi, että oli

Joskus kalat laulavat Sand Creekin pohjassa.

Näin unta niin todellista, että nenästäni valui verta
Salama toisessa korvassa, toisessa paratiisi
Pienimmät kyyneleet
suurimmat kyyneleet
kun lumipuussa
kukkivat punaiset tähdet

Nyt lapset nukkuvat Sand Creekin uomassa.

Kun aurinko nosti päänsä yön hartioilta
oli jäljellä vain koiria ja savua ja maahan
tallattuja telttoja
Ammuin nuolen taivaalle
jotta se voisi hengittää
Ammuin nuolen tuuleen
verta vuotamaan

Kolmatta nuolta sinun pitää etsiä Sand Creekin pohjasta.

Ne panivat sydämemme tumman peitteen alle
Pienen, kuolleen kuun alla me nukuimme vailla pelkoa
Se oli kenraali, kahdenkymmenen,
tummansiniset silmät ja samanvärinen takki
Se oli kenraali, kahdenkymmenen,
rajuilman poika

Nyt lapset nukkuvat Sand Creekin pohjassa.

Contributed by Juha Rämö - 2009/9/28 - 14:31
Language: Russian

RUSSO/RUSSIAN - Lyrsense

La traduzione è accompagnata da una trascrizione in caratteri latini secondo i criteri in uso in questo sito.
The translation is provided with a transcription according to the criteria used in this site.
РЕКА САНД КРИК

Они завладели нашим сердцем под темным одеялом.
Мы спали без страха под умершей маленькой луной.
Это был генерал 20 лет отроду –
Бирюзовые глаза и такой же мундир.
Это был генерал 20 лет отроду –
Сын грозы.

Есть серебряный доллар на дне реки Санд Крик.

Наши воины слишком далеко по следу бизонов.
И эта отдаленная музыка становилась все сильнее.
Закрыв глаза трижды,
Я все еще был там.
Спросил у моего деда, был ли это сон,
И он ответил – да.

Иногда рыбы поют на дне реки Санд Крик.

Я так крепко видел сон, что у меня пошла носом кровь.
Молния в одно ухо и рай в другом.
Слезы самые маленькие,
Слезы самые крупные,
Когда снежное дерево
Расцвело красными звездами.

Теперь спят дети на ложе реки Санд Крик.

Когда солнце подняло голову меж плечей ночи,
Были кругом только собаки, дым и перевернутые палатки.
Я пустил стрелу в небо,
Чтобы заставить его дышать.
Я пустил стрелу в ветер,
Чтобы пустить ему кровь.

Третью стрелу ищи на дне реки Санд Крик.

Они завладели нашим сердцем под темным одеялом.
Мы спали без страха под умершей маленькой луной.
Это был генерал 20 лет отроду –
Бирюзовые глаза и такой же мундир.
Это был генерал 20 лет отроду –
Сын грозы.

Теперь дети спят на дне реки Санд Крик.

REKA SAND KRIK

Oni zavładeli našim serdcem pod temnym odejałom
My spali bez straxa pod umeršej maleńkoj łunoj,
Ėto był generał 20 let otrodu -
Birjuzovye głaza i takoj že mundir,
Ėto był generał 20 let otrodu -
Syn grozy.

Est' serebrjanyj dołłar na dne reki Sand Krik.

Naši vojny sliškom daleko po sledu bizonov,
I ėta otdalennaja muzyka stanoviłaś vse silnee.
Zakryv głaza triždy,
Ja vse ešće był tam,
Sprosił u moego deda, był li ėto son,
I on otvetił – da.

Inogda ryby pojut na dne reki Sand Krik.

Ja tak krepko videł son, čto u menja pošła nosom krov',
Mołnija v odno uxo i raj v drugom,
Slezy samye maleńkie,
Slezy samye krupnye
Kogda snežnoje derevo
Rascveło krasnymi zvezdami.

Tepeŕ spjat deti na łože reki Sand Krik.

Kogda sołnce podnjało gołovu mež plečej noči,
Byli krugom tolko sobaki, dym i perevernutye pałatki.
Ja pustił strełu v nebo
Čtoby zastavił ego dyšat',
Ja pustił strełu v veter
Čtoby pustit' emu krov'.

Tret'ju strełu išći na dne reki Sand Krik.

Oni zavładeli našim serdcem pod temnym odejałom
My spali bez straxa pod umeršej maleńkoj łunoj,
Ėto był generał 20 let otrodu -
Birjuzovye głaza i takoj že mundir,
Ėto był generał 20 let otrodu -
Syn grozy.

Tepeŕ spjat deti na łože reki Sand Krik.

Contributed by DonQujiote82 - 2010/7/19 - 12:12
Language: Polish

POLACCO / POLISH [Azalia]

Versione polacca di Azalia da Lyrics Translate

Piosenka została napisana w hołdzie rdzennym mieszkańcom Ameryki. Odnosi się do krwawej masakry z 1864r., o której można przeczytać pod poniższym linkiem
RZEKA SAND CREEK

Skradli nasze serce pod osłoną ciemności.
Pod wątłym, gasnącym księżycem spaliśmy bez strachu.
On był dwudziestoletnim generałem
o oczach turkusowych jak jego mundur.
On był dwudziestoletnim generałem,
synem nawałnicy.

Srebrny dolar spoczywa na dnie rzeki Sand Creek.

Nasi wojownicy, tropiąc bizony, byli zbyt daleko,
a tamta odległa muzyka rozbrzmiewała coraz głośniej.
Zamykałem oczy trzy razy,
ale wciąż tam byłem.
Spytałem mego dziadka: „Czy to tylko sen?”.
Mój dziadek odpowiedział: „Tak”.

Czasami ryby śpiewają na dnie rzeki Sand Creek.

Śniłem tak intensywnie, że krew poszła nosem;
w jednym uchu trzask iskry, w drugim odgłosy raju,
łzy najdrobniejsze,
łzy najcięższe,
gdy ośnieżone drzewo
zakwitło czerwonymi gwiazdami.

Teraz dzieci śpią w korycie rzeki Sand Creek.

Gdy słońce podniosło głowę sponad ramion nocy,
były już tylko psy, dym i powywracane namioty.
Posłałem strzałę w niebo,
by mogło oddychać;
posłałem strzałę w wiatr,
aby się zalał krwią.

Trzeciej strzały szukaj na dnie rzeki Sand Creek.

Skradli nam nasze serce pod osłoną ciemności.
Pod wątłym, gasnącym księżycem spaliśmy bez strachu.
On był dwudziestoletnim generałem
o oczach turkusowych jak jego mundur.
On był dwudziestoletnim generałem,
synem nawałnicy.

Teraz dzieci śpią na dnie rzeki Sand Creek.

2016/11/15 - 22:23
Language: Sardinian

SARDO / SARDINIAN - Marco (Hampsicora)
da Lyrics Translate
ARRIU SAND CREEK

S’ind’ant furau su coru asut’e una manta scuria
Asut’e una luna morta a pitica dromemus chen’e timoria
Est istétiu unu generali de bint’annus
A ogus asullus coment’e su giponi
Est istétiu unu generali de bint’annus
Fill‘e su bentu maimoni

Inc’est unu dòllaru de prata in su fund’e su Sand Creek

Is gherradoris nostrus trop’atesu, fiant avat‘e su bisonti
E cudda mùsica distanti est diventada sempri prus forti
Emu serrau tres bortas is ogus
Mi seu agatau ancora inguddei
Emu domandau a jaju, est sceti unu sònniu?
E jaju iat nau ca d’ei

A bortas is piscis cantant in su fund’e su Sand Creek

Apu sonniau aici forti chi m’ind’est bessiu sanguni de su nasu
Su lampu in d’una origa, in s’atra su paradisu
Is làgrimas prus piticas
Is làgrimas prus mannas
Candu s’àrburi de sa nì
S’est infroriu de istellas arrubias

Imoi dromint is pipius in sa còdula ‘e Sand Creek

Candu su soli nd’at bogau sa conca de a palas de sa notti
Inci fiant sceti canis e fumu e tendas bortuladas
Apu ghetau una frécia a celu
Po ddu fai arrespirai
Apu ghetau una frécia a su ‘entu
Po ddu fai sangunai

Sa frécia 'e tres ciccadda in su fund’e su Sand Creek

S’ind’ant furau su coru asut’e una manta scuria
Asut’e una luna morta a pitica dromemus chen’e timoria
Est istétiu unu generali de bint’annus
A ogus asullus coment’e su giponi
Est istétiu unu generali de bint’annus
Fill‘e su bentu maimoni

Imoi dromint is pipius in su fund’e su Sand Creek

2017/7/9 - 21:40


Ascoltare "Summer '68" dei Pink Floyd e poi togliere che la musica di questa canzone è di de andrè e bubola.

Fausto Nicastro - 2005/10/4 - 19:58


Caro Fausto, sebbene la SIAE ci resti notoriamente...assai poco simpatica, è un fatto che gli autori depositati di tale canzone siano Fabrizio de André e Massimo Bubola. Quindi non toglieremo assolutamente nulla prima che qualcuno abbia sancito ufficialmente che "Summer '68" dei Pink Floyd ci abbia qualcosa a che fare.

Riccardo Venturi - 2005/10/5 - 15:02


Ho ascoltato la canzone dei Pink Floyd e ho trovato in effetti delle somiglianze innegabili nella melodia e nella progressione degli accordi, ma non si può certo sostenere che siano la stessa canzone.
L'influenza dei Pink Floyd su De André in quel periodo c'era, basti pensare a "Ave Maria" dello stesso album (che qualcuno dice che è molto simile a "Welcome to the Machine", ma anche in questo caso le analogie sono più che altro nello stile) oppure il riarrangiamento della PFM di "Amico Fragile".

Penso però che esistano dei casi molto più eclatanti. "4th time around" di Bob Dylan è copiata da "Norwegian Wood" dei Beatles? Sì, è dichiaratamente una risposta a quella canzone. E ci sono migliaia di casi del genere e anche peggiori, a volte dichiarati, a volte meno.
Ascoltatevi buona parte della discografia dei Modena City Ramblers e poi quella dei Pogues... sopravvoliamo poi su Zucchero...
Si dice che Ringo Starr abbia scritto così poche canzoni per i Beatles, perché ogni volta che arrivava con una canzone nuova gli altri tre gli facevano notare che assomigliava alla canzone di qualcun altro... e lui ammetteva, sì, che era vero, ma non se n'era accorto prima.
Rincorrere sempre il plagio è un esercizio anche divertente ma che lascia un po' il tempo che trova, la musica è sempre stata fatta anche di rielaborazioni, consce od inconsce, di melodie più o meno già sentite.

Lorenzo Masetti - 2005/10/5 - 18:48


bill - greece - 2006/10/1 - 09:41


4th time around è una parodia di Norwegian Wood, lo credo bene che si assomiglia. Summer '68 e Fiume Sand Creek suonano praticamente uguali, per quanto riguarda la strofa e il ritornello, ma ciò non toglie nulla al valore della seconda, che è molto più povera, mancando di tutta la coda orchestrale. Io pensavo che l'autore delle musiche, infatti, non fosse Bubola, ma Wright e che per errore non fosse stato accreditato (per errore o per volontà, molti pensano che l'autore di Le Pietre sia Antoine e non Dylan!). Ma è una cosa che succede. C'è una canzone dei Led Zeppelin /Trample Under Foot) praticamente simile alla celebre Long Train Running dei Doobie Brothers, eppure nessuno si sognerebbe di dire che gli Zeppelin andrebbero crocifissi. Nel caso di "artisti" privi di talento è plagio, nel caso di artisti con la A maiuscola, come De Andrè o Jimmy Page o Dylan, si tratta quasi sempre di fortunate coincidenze, citazioni o parodie.

Pietro - 2006/10/25 - 18:14


sono una fan di de andre......6 un mito questa canzone bellissima

valeziano - 2008/3/19 - 15:07


Salve a tutti, mi sono imbattuto in questo sito, a causa della mia ricerca sull'eccidio di Sand Creek.

leggendo quello precedentemente scritto, e senza nulla togliere ne a Bubola ne al Grandissimo De Andre mi sembra pretestuoso pensare ad un plagio diciamo che ci sono delle forti influenze nel rif, per dirla tutta Atom Heart Mother e del 1970 e quindi... dubito che i pink floyd abbiano potuto copiare un rif di una canzone scritta nel 1980 o nel 78... anche se le droghe assunte avrebbero comunque potuto dargli una visione della musica futura e quindi copiare un rif di una canzone che nulla a che fare con summer '68...e poi francamente queste sono chiacchiere da bar come dire che Mozart ha copiato a Beethowen... per fortuna sono esistiti entrambi.
Bye

Roberto Pagliaro - 2010/5/16 - 23:52


Ho ascoltato la canzone dei pink floyd e l'ho trovata molto assonante più che identica.
Che quello di fiume sand creek non fosse un giro originalissimo, si sapeva e in questo senso personalmente trovo lo zampino di Bubola: pur senza togliere nulla alla sua bravura di compositore, che ammiro molto anche oltre la sua opera con De Andrè, molte delle sue canzoni suonano "non originalissime". Per arrivare al livello di "camicie rosse" (stupenda canzone)che è di fatto identica anche come melodia ai vari "Billy" di Bob Dylan. L'ha voluto copiare direttamente? Probabilmente no, semplicemente è un giro così banale (nel senso "neutro" del termine) che è facile che ci siano arrivati entrambi, magari avendo entrambi nella testa un precedente, e a me ignoto, ispiratore comune. Il giro di Fiume Sand Creek è forse un po' più complesso ma non griderei comunque al plagio e al dolo.

qu - 2010/5/23 - 10:36


Baraban, (Lombardia) “Fiume Sand Creek” in Canti randagi 2, cercasi testo

DonQuijote82 - 2011/9/28 - 15:42


trovata la versione dei Baraban, cerco quella in inglese di Shel Shapiro (da Acoustic Circus 2007)

DoNQuijote82 - 2011/11/27 - 14:56


sono capitato casualmente qui e ho letto che negli anni scorsi c'è stato un dibattito sulla strana "somiglianza" fra alcune canzoni, qualcuno parlava di plagio, qualcuno di coincidenze.....vorrei ricordare che ci sono vari altri esempi come la melodia di "Una storia sbagliata" (1980) che è assolutamente e completamente rubata a una canzone dell'anno precedente di Leonard Cohen ("Ballad of the absent mare"), senza che ci sia mai stato neppure un ringraziamento nei crediti e che sempre lo stesso Bubola in "Lorelai" (da "Marabel" del 1979) per esempio canta il ritornello di un tradizionale inglese interpretato dagli Steeleye Span nel 1971 ("Marrowbones" da "Ten Map Mop...")...................

Flavio Poltronieri - 2015/2/26 - 18:59PAGINA RESTAURATA E AGGIORNATA / THIS PAGE HAS BEEN RESTORED AND UPDATED


restauro


Questa pagina è stata restaurata e aggiornata nei giorni 25-26-27 marzo 2015. Contribuisci anche tu a tenerla in ordine osservando i seguenti quattro criteri di base:

1. Se inserisci una traduzione, aggiorna l'ordine delle versioni
2. Aggiungi la nuova traduzione all' "INDICE RAPIDO DELLE VERSIONI DISPONIBILI" nell'introduzione e aggiorna il numero delle traduzioni
3. Verifica sempre l'ortografia corretta dei testi e di ciò che scrivi personalmente
4. Non inserire video o link a materiale non strettamente attinente alla pagina: per questo c'è Facebook! - Grazie

This page has been restored and updated in the days 25 through 27 March, 2015. Please help keep it in due order by observing the following four basic criteria:

1. If you include a new translation, version order should be updated
2. The new translation should be included in the "QUICK INDEX OF VERSIONS AVAILABLE" located in the introduction, and the number of translations should be updated
3. Please always check correct spelling of the lyrics and of what you are writing
4. Please don't include videos or links not strictly referring to the page topic: use Facebook! - Thanks!

CCG/AWS Staff - 2015/3/27 - 16:38
Language: Italian

Versione italiana di anonimo dedicata al popolo palestinese

"Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura
sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura
fu un generale di vent'anni
occhi turchini e giacca uguale
fu un aviatore di vent'anni
figlio d'un temporale

c'è un dollaro d'argento tra i vicoli a Jabaliya

I nostri villaggi troppo fragili al cospetto delle bombe
e quella musica distante diventò sempre più forte
chiusi gli occhi per tre volte
mi ritrovai ancora lì
chiesi a mio nonno è solo un sogno
mio nonno disse sì

a volte i pesci cantano nel mare a Gaza

Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso
il lampo in un orecchio nell'altro il paradiso
le lacrime più piccole
le lacrime più grosse
quando l'albero della neve
fiorì di stelle rosse

ora i bambini dormono tra le fiamme a Beit Hanoun

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte
c'erano solo cani e fumo e case capovolte
tirai un sasso in cielo
per farlo respirare
tirai un sasso al vento
per farlo sanguinare

il terzo sasso cercalo nella piana di Jenin

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura
sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura
fu un generale di vent'anni
occhi turchini e giacca uguale
fu un aviatore di vent'anni
figlio d'un temporale

ora i bambini dormono tra le macerie di Rafah".

Contributed by Dq82 - 2017/11/14 - 10:15Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org