Lingua   

An dà là

MànranSeo mar chunna sùilean òga
Ro-hò, thugaibh, thugaibh i-rì
A dh'fhairich saoghal bha trom, fo-bhròn
Ro-hò hì-o, hì-o

'S mi a' dìreadh sleibhtean Tìr na Fèinne
'S a tearnadh coiltean bhailtean cèine.

Ana-ceartas air a chlèith,
Tha an t-àm ann 'son a chuir an cèill

When those in power know no shame
The truth's by any other name.

'S bochd am beartas a thig gun truas
Tha an teanga blàth; tha 'n crìdhe fuar.

A' Dhòmhnaill Iain thar a' chuain
Nach èisd thu ris an fhìrinn bhuaine?

Fawning legions, empty songs
Can't hide a life of bitter wrongs

'S olc do bhriathran gràineil, faoine
A thruailleadh mathas a chinne-daonna

As pain and terror cloud the view
The faceless steal the world we knew

Tha an dà là a'tighinn air an t-saoghal
Cò thèid an cuibhreach, cò bhios saor?

The bonds of blame can be undone
For the innocence of those to come.

Thig am fuasgladh an aghaidh an t-sruth
Bidh lamhan gaolach air an stiùir.

An dà là...
Bithibh dàna, bithibh treun.


Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org