Language   

Jag går med dej

Björn Afzelius
Language: Swedish

List of versions


Related Songs

Vapenlös [Jag vill möta...]
(Jan Hammarlund)
The American way
(Björn Afzelius)
Tellus
(Björn Afzelius)


Album: Nära dej (1994)
Text och musik (Lyrics and music): Björn AfzeliusBjörn Afzelius wrote the following notes about "Jag går med dig" in his 95 Songs book:

"Skäms aldrig över att du trott på nåt gott, att du velat förbättre världen eller att du tänkt på andra än dej själv. Oavsett om det gick som du ville eller inte. De som borde skämms är de som inte gjort ett dugg för något annan – och som ändå klagar på dem som åtminstone försökt."

"Never be ashamed that you believed in something good, that you will better the world, or that you thought about others than yourself. In spite of whether it went as you wanted or not. Those who ought to be ashamed are those who didn’t do a thing for anyone else – and who still complained about those who at least tried."
Nu när världen är förändrad,
och det gamla blitt historia,
och det är omöjligt att sia eller spå,
så står de åter på parnassen,
dom som lurade i vassen
för att se åt vilket håll det skulle gå.

Dom som aldrig gjort ett handtag,
dom som aldrig tagit ställning,
dom som alltid bara brytt sig om sig själv,
dom som utnyttjar sin samtid,
dom som struntar i vår framtid
har nu fräckheten att spotta efter dig.

Men du som kämpade i vrede, du som kämpade av kärlek
har ingen anledning att lyssna till de fegas gnäll.
Du som kämpade för mänskan, du som kämpade för livet
vet att det högsta man kan offra är sig själv.

Ingen lovsjunger din framgång,
alla påpekar ditt misstag;
Det är priset du betalar för ditt mod.
Men ett liv utan visioner,
katastrofer och passioner
är blott ett liv som reducerats till ett ord.

Så må du fortsätta att kämpa, må du slåss och protestera
så länge orättfärdigheter får finnas kvar.
Det är den tankevärld du tillhör, det är det enda du är till för.
Det är det enda du kan skänka dina barn.

Och till dig, som står på tröskeln
och ska vandra ut i livet,
vill jag säja nåt som ska minna dig om mig:
Om du kämpar för de svaga,
om du kämpar för det sanna
ska jag alltid gå vid sidan av dig

Contributed by Ceil Herman - 2019/2/11 - 16:20
Language: English

English translation by Ceil Herman
I AM GOING WITH YOU

Now when the world is changed,
and the old has become history
and it is impossible to prophesy or predict,
so they stand again on Mount Parnassus,
those who hid in the reeds
to see which direction it would go.

Those who never have worked,
those who have never taken a position,
those who always only thought about themselves,
those who exploited their contemporaries,
those who ignored our future
now have the audacity to spit on you.

But you who fought with wrath, you who fought for love
have no reason to listen to their cowardly grumbling.
You who fought for humankind, you who fought for life
know that the greatest you can sacrifice is yourself.

No one praises your success,
Everyone points out your mistakes;
It is the price you pay for your courage.
But a life without visions.
catastrophes and passions
is merely a life that is reduced to one word.

So you must continue to fight, you must fight and protest
as long as injustice is still found.
It is the world of ideas you belong to, it's the only thing you are for.
It is the only thing you can give your children.

And to you, who stand on the threshold
and will wander out in life
I want to say something that will remind you of me:
If you fight for the weak,
if you fight for the truth
I will always go by your side.

Contributed by Ceil Herman - 2019/2/11 - 16:31
Language: Finnish

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö
KULJEN KANSSASI

Nyt kun maailma on muuttunut
ja vanhasta tullut historiaa,
ja kun tulevaisuutta ei enää voi ennustaa,
parrasvaloissa paistattelevat jälleen ne,
jotka piileskelivät kaislikossa
nähdäkseen, minne suuntaan asiat kehittyvät.

Niillä, jotka eivät ole koskaan panneet tikkua ristiin,
jotka eivät koskaan ole ottaneet kantaa,
jotka ovat aina välittäneet vain itsestään,
käyttäneet hyväkseen nykyisyyttä
ja vähät välittäneet tulevaisuudesta,
on nyt otsaa sylkeä päällesi.

Mutta sinulla, joka taistelit vihan vallassa, taistelit rakkaudesta,
ei ole mitään syytä kuunnella pelkurien ininää.
Sinä, joka taistelit ihmisen puolesta, taistelit elämän puolesta,
tiedät, että uhrauksista suurin on uhrata itsensä.

Kukaan ei ylistä onnistumisiasi,
kaikki osoittavat sormella epäonnistumisiasi.
Se on hinta, jonka saat maksaa rohkeudestasi.
Mutta elämä ilman ihanteita,
vastoinkäymisiä ja intohimoja
on vain yhdeksi sanaksi kutistunut elämä.

Jatka siis taistelua, jatka kamppailua ja vastarintaa
niin kauan kuin maailmassa on vääryyttä.
Se on ajatusmaailma, johon kuulut, se on ainoa syysi olla olemassa.
Se on ainoa asia, jonka voit antaa lahjaksi lapsillesi.

Ja sinulle, joka olet tiesi alussa
matkallasi elämään,
haluan sanoa jotain, mikä muistuttaa sinua minusta:
Jos taistelet heikkojen puolesta,
jos taistelet totuuden puolesta,
olen aina kulkeva rinnallasi.

Contributed by Juha Rämö - 2019/2/12 - 12:36Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org