Lingua   

Osdhini pubriggu

Stranos Elementos
Lingua: Sardo (Portotorrese)1 Strofa - RD


In chistha fuga di notizi
Di rigali natalizi
da pasthi di tizzi pronti a cunfundissi
ciamemmuli sbirri pa` non cunfundizzi
hanni lassaddu piu` chi indizzi
pagadu pizzi
bugaddu ischusi
pisendisini chizzu
pa` studia` li piani chi ciammani osdhini pubbrigu
carrighendi manifestanti pa` puni la teoria in pratica subidu
Differenziendi lu seccu da l`umidu
In chisthu scoobidu chi
pugni cumenti iccazzoffa
Tra trami cun rami indi` s`impiglia l`isthofa
Tra mani vi l`ani bedda istrinta la tonfa chi ti consola
fatta in manera Artigianali
ditendi li reguli di una catena alimentari
basadda su un controllu totali
ogni guasdhianu va` un segretu frusciaddu sottu ciavi
eddi ipparani lu gas pa` tini li patti ciari e amicizia i loggu
faranni in piazza pa` alimenta` lu foggu
mascharadi chi parini a carasciari
cu la rabbia sottu lu casco pronti a frantuma` casciari.
H’ani una sola direzioni zi vonni fa` entra` in depressioni cu la repressioni
zi vonni stura` cu l`eroina pa` adabboi imbuttizzi di medatoni
chisthi so` li doni chi zi dazzini pa` placca l`animi e asse` piu` controllabili turremmu a li tempi databili sessantottu ma ve` ga ni pogga l`americani pa` fa` loggu a lu G8.

2 Strofa – OKIO


Benvenuddi a ru g8 chisthu e un astrhu sessantotto
Pa puni a ferro e foggu una ziddai vi vo un beh poggu
Loggu designaddu e la Maddalena pa riggi chistha altalena
Pigliani la ienti a tipu macchi di gaddena
Ma in chistha scena so gia dizzisi
Strhinti tra ri mani kome Soru cun Parisi
Tra sorrisi fatti di plasthiga
La situazioni e piggiurendi pa no di ki e divintadda drastica
Ve g’ha fantastica ki ru passaddu no non si ripete
E ga kumentennoi si pripara e sthrigni alleanza tra la rete
Trame piu infette pa chistha tela
Disobbedienti impriggiunaddi dentro ad una ragnatela
Da un battaglioni antisommossa cun l’ obbiettivo in cabbu
Di fimmati prima di la zona rossa
razioni d’oddio posthu in compresse
Cortei di ienti tra cortine di CiEsse
Tra Esse Esse cun la divisa
chi pa paga ru mondu abà voni tratta la carta visa
ed gia dizzisa la strategia
oppressione e repressione tra carramba e polizia.

3 Strofa - ZIANU


Chi non ndè campede unu e bia
In custu mundu de follia
Una divisa uguale tirrania
Dae prima de su mesina
Guerriglieros in prima lineas
Continua
Ad’avvanzare seriu
Chenza motivu veru
Bo creidese in d’unu giogu
Ettando nos’azzendimus che fogu
È Pagu
È malu
Su prinzipiu de aggressione
Zente in paghe ed unione
Manifestan contro sas naziones
E tando no podide supportare
E comente animales
Agide chenza pensare
Chi sas conca no su che pare
A sa bostra
Fuste de pala in bella mastra
Pedra chi bolan che frasca
Ispinta dae sa tempesta
Originada dae custa
Zente macca
Puru contro sa tv s’attacca
E no si rende contu des’imbagliu
Mandigo
Su vele chi m’azzi dadu
Dae sa die pisuladu
In unu modu malu
no si drommi s’istranu…..
e pianu pianu
faghimus’ ordine a tempu.


Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org