Feliks KonarskiFeliks Konarski, poeta e resistente polacco, è specialmente noto per essere l'autore dei versi della canzone "Czerwone maki na Montecassino". Nato il 9 gennaio 1907, è morto a Chicago nel 1989.

Feliks Konarski - Wikipedia

*

Riportiamo qui di seguito una sua concisa biografia in polacco, da:
http://www.mareno.pl/ksiazka.php?isbn=...

*

Feliks Konarski (Ref-Ren). Wiersze autora słynnej pieśni Czerwone maki na Monte Cassino. Poeta zakazany do 1989 roku. Pierwsze polskie wydanie wierszy tego wielkiego patrioty.
Utwory zawarte w zbiorku pochodzą z lat wojny, a także z okresu powojennego. Znalazły się tutaj słynne teksty, np. wspomniane Czerwone maki, wiersze o Warszawie, Wigilia we Florencji, które powstawały na szlakach bojowych II Korpusu Armii Polskiej - w Iranie, Iraku, Palestynie, Egipcie i we Włoszech.
Feliks Konarski, ur. 9.01.1907 r. karierę autora tekstów popularnych piosenek rozpoczął już przed wojną. Do najbardziej znanych należały utwory wykonywane m. in. w filmach: Dziś panna Andzia ma wychodne, Umówiłem się z nią na dziewiątą, Już nigdy, Odrobinę szczęścia w miłości, Powróćmy jak za dawnych lat. W 1941 r. wstąpił do Armii Polskiej, tworząc wraz z grupą artystów teatr Polska Parada. Po wojnie Konarski mieszkał w Londynie, a od 1965 r. w Chicago. Na emigracji stał się organizatorem polskiego życia artystycznego.
Sądzę, że wartość tej poezji polega przede wszystkim na tym, że najtrafniej wyraża ona w sposób bezpretensjonalny uczucia, problemy i troski najpierw tułaczy, potem żołnierzy, wreszcie emigrantów
M. Olbromski (wstęp)