Xabier Lete

Antiwar songs by Xabier Lete
MusicBrainzMusicBrainz DiscogsDiscogs Spain Spain

Xabier LeteXabier Lete Oiartzun, poeta basco, nato nel 1944.

http://es.wikipedia.org/wiki/Xabier_Lete