Klíč

Antiwar songs by Klíč
MusicBrainzMusicBrainz DiscogsDiscogs Czechia Czechia

KlíčKlíč è un gruppo folk le cui canzoni sono ispirate a temi e musica medievali e rinascimentali (il cosiddetto folk rinascimentale). Nelle loro canzoni, tuttavia, si possono ascoltare elementi folk moderni, di canzone contemporanea e elementi melodici gitani.

Klíč je folková skupina, jejíž písně jsou inspirovány středověkými a renesančními tématy a hudbou (tzv. renesanční folk). V jejích písních je však možno slyšet i folk moderní, současný šanson a také cikánské melodické prvky.