Krzysztof Cezary Buszman

Canzoni contro la guerra di Krzysztof Cezary Buszman

Un poeta polacco, l'autore delle canzoni, viaggiatore

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzyszto...