Eleni Tzoka

Antiwar songs by Eleni Tzoka
MusicBrainzMusicBrainz DiscogsDiscogs Poland Poland

Eleni TzokaEleni Tzoka (née Milopoulou; 27 April 1956, Bielawa) is a Polish female singer of Greek descent.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eleni_Tzoka