Mieczysław Kozar-Słobódzki

Antiwar songs by Mieczysław Kozar-Słobódzki

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C...