Lingua   

Kämpens väg

Dan Berglund
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana / Italiensk översättning / Italian translation /...
KÄMPENS VÄGLA VIA DELLA LOTTA
  
Öde låg landet – landet av stenarDeserta era la terra, terra di pietre,
Landet av granar – av renlav och hällTerra di abeti, di licheni e rocce
Och jorden gav liv åt maskar och örnarE il suolo dava vita ad aquile e vermi,
Lämlar och vargar bland snöklädda fjällLemmings e lupi tra i monti innevati.
Men så en morgon steg dina fötterPerò, un mattino, mettesti i tuoi piedi
Stora och tunga på otrampad markGrossi e pesanti sul suolo mai calpestato,
Och landet det grep dig med hungriga armarTi afferrò la terra con braccia affamate
Och kämpande mot dig på liv och på dödLottando con te per la vita e la morte.
Men människans styrka den skulle segraMa trionferebbe la forza dell'Uomo
Fast klipphällen färgades rödAnche se la roccia si tingesse di rosso.
  
Men friheten dränktes i piskornas väldeMa la libertà annegò nella violenza della frusta,
Privategendomen tog dig till slavLa proprietà privata ti rese schiavo.
Och jorden drack blod och jorden drack tårarE la terra bevve sangue, e lacrime bevve,
Och tistlarna växte på trälarnas gravE crebbero i cardi sulle tombe dei servi.
Men så en morgon höjdes ditt stridsropPerò, un mattino, s'alzò il tuo grido di lotta,
Klasskampen föddes med yxa och påkLa lotta di classe nacque con la scure e il randello;
Och hövdingens kämpar – dom svingade svärdenLottarono i padroni, brandiron la spada
Och kämpade mot dig på liv och på dödLottando con te per la vita e la morte.
Men människans styrka den skulle segraMa trionferebbe la forza dell'Uomo
Fast boplatsen färgades rödAnche se il tuo villaggio si tingesse di rosso.
  
I pesthärjat land du dikade kärrenNella terra devastata dalla peste, prosciugasti la palude
Och marken gav gröda till tack för din svettE il suolo diede mèssi grato per il tuo sudore,
Men jorden beslagtogs och snart fick du plöjaMa la terra fu confiscata, e presto dovesti ararla
Blott för att göda en rikemans ättSoltanto per ingrassare la stirpe d'un ricco.
Men så en morgon stod du vid stugornaPerò, un mattino, presso il tuo villaggio
Redo att kämpa för åkrar och brödStavi là pronto a lottare per i campi e il pane,
Och godsherrens knektar – dom höjde gevärenE i mercenari del latifondista alzarono i fucili
Och kämpade mot dig på liv och på dödLottando con te per la vita e la morte.
Men människans styrka den skulle segraMa trionferebbe la forza dell'Uomo
Fast byvägen färgades rödAnche se la strada di campagna si tingesse di rosso.
  
En dag sa baronen: Gå från min åkerDisse un giorno il Barone: Va' via dal mio campo,
Ditt arbete gör mej ej tillräckligt rikIl tuo lavoro non mi arricchisce abbastanza.
Och hungrig och frusen kom du till stadenArrivasti in città affamato e congelato
Där du fick jobb uppå närmsta fabrikE là trovasti lavoro nella fabbrica più vicina.
Men så en morgon slocknade eldarnaPerò, un mattino, si spensero i fuochi,
Nävarna höjdes och du gick i strejkSi levarono i pugni e scendesti in sciopero,
Och borgarnas knektar med piskor och sablarE i soldati dei borghesi, con sciabole e fruste
Dom kämpade mot dig på liv och på dödLottaron con te per la vita e la morte.
Men människans styrka den skulle segraMa trionferebbe la forza dell'Uomo
Och fanan den färgades rödAnche se la bandiera si tingesse di rosso.
  
O, du som har burit mitt frö genom nattenTu, che hai recato il mio seme attraverso la notte,
Var det blott för att få se mig ge opp?Era soltanto per vedere arrendermi?
Jag svär vid ditt namn att det var ej förgävesGiurai sul tuo nome che non fosse invano,
Du bar dessa plågor och bar detta hoppTu hai portato quei tormenti, e questa speranza.
Ty kanske i morgon står vi som bröderPerché, forse, un giorno, saremo fratelli
När arbetarklassen gör revolutionQuando la classe operaia farà la rivoluzione,
Må borgarnas härar marschera emot ossCi marcin pure addosso le armate dei borghesi
Och kämpa emot oss på liv och på dödLottando con noi per la vita e la morte.
Ty människans styrka ska än en gång segraTrionferà una volta la forza dell'Uomo
Fast gatstenen ska färgas röd.Anche se il selciato si tingerà di rosso.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org