Lingua   

Oda do młodości

Adam Mickiewicz
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Angelo Maria Ripellino
ODA DO MŁODOŚCIODE ALLA GIOVINEZZA
  
Bez serc, bez ducha — to szkieletów ludy.Senza cuori, senz’anima! Sono popoli di scheletri!
Młodości! podaj mi skrzydła!Giovinezza, dammi le tue ali,
Niech nad martwym wzlecę światemche io spicchi il volo sopra il mondo morto
W rajską dziedzinę ułudy,verso il regno celeste delle illusioni,
Kędy zapał tworzy cudy,dove l’entusiasmo fa miracoli,
Nowości potrząsa kwiatemscrolla il fiore delle novità
I obleka nadzieję w złote malowidła!...e veste di auree speranze le immagini!
  
 Niechaj, kogo wiek zamroczy,Chi è offuscato dagli anni,
Chyląc ku ziemi poradlone czoło,piegando a terra la fronte rugosa,
Takie widzi świata koło,veda il cerchio del mondo quale appare
Jakie tępemi zakreśla oczy.alle sue pupille affievolite.
  
 Młodości! ty nad poziomyGiovinezza! Sollevati a volo
Wylatuj, a okiem słońcasulle pianure, e con l’occhio del sole
Ludzkości całe ogromypenetra da un estremo all’altro
Przeniknij z końca do końca!le moltitudini umane!
  
 Patrz nadół, kędy wieczna mgła zaciemiaGuarda in giù! Dove un’eterna nebbia ottenebra
Obszar, gnuśności zalany odmętem:lo spazio dell’indolenza allagato di fanghiglia
 To ziemia!...ivi è la terra!
  
 Patrz, jak nad jej wody trupieGuarda: sopra le spoglie di quell’acqua
Wzbił się jakiś płaz w skorupie:si è levato un anfibio squamoso.
Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem;A se stesso timone, pilota, vascello,
Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,inseguendo nidiate di piccoli anfibi,
To się wzbija, to w głąb wali;ora si leva, ora si rotola nel fondo,
Nie lgnie do niego fala, ani on do fali,non si stringe onda a lui né lui alle onde,
A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu!...e a un tratto come bolla s’infrange in uno scoglio!
Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby:Nessuno seppe della sua vita, né sa della sua fine:
 To samoluby!così gli egoisti!
  
 Młodości! tobie nektar żywotaGiovinezza! L’ambrosia della vita
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę;è dolce per te se divisa con altri:
Serca niebieskie poi wesele,una gioia celeste inebria i cuori,
Kiedy je razem nić powiąże złota.quando li unisce insieme un filo d’oro.
  
 Razem, młodzi przyjaciele!Insieme, giovani amici! Gli scopi di tutti
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele.sono nella felicità comune:
Jednością silni, rozumni szałem,forti nell’unione, sagaci nell’ardore,
Razem, młodzi przyjaciele!...avanti, giovani amici!
I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu,Fortunato chi cadde nel mezzo della corsa,
Jeżeli poległem ciałemse il suo corpo disteso fu per gli altri
Dał innym szczebel do sławy grodu.un gradino alla rocca della Gloria.
Razem, młodzi przyjaciele!Insieme, giovani amici! Benché la strada
Choć droga stroma i ślizka,sia lubrica e sconnessa,
Gwałt i słabość bronią wchodu,violenza e debolezza precludono l’entrata:
Gwałt niech się gwałtem odciska,con la violenza si respinga la violenza, e sin da giovani
A ze słabością łamać uczmy się za młodu!s’apprenda a vincere la debolezza.
  
 Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał hydrze,Chi nella culla spezzò il capo all’Idra,
Młodzieńcem zdusi centaury,soffocherà da giovane i centauri,
Piekłu ofiarę wydrze,strapperà vittime all’inferno,
Do nieba pójdzie po laury!...salirà al cielo per i lauri!
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga!Stendi la mano sin dove non giunge la vista,
Łam, czego rozum nie złamie!rompi ciò che non rompe la ragione!
Młodości! orla twych lotów potęga,Hanno potenza d’aquila i tuoi ardori
A jako piorun twe ramię!giovinezza, fulmine è la tua spalla!
  
 Hej! ramię do ramienia! Spólnymi łańcuchyOr sù! A spalla a spalla! Con catene
Opaszmy ziemskie kolisko!comuni stringiamo la sfera terrestre!
Zestrzelmy myśli w jedno ogniskoMiriamo col pensiero a un solo fuoco
I w jedno ognisko duchy!...e con lo spirito ad un solo fuoco!
Dalej z posad, bryło świata!Avanti, zolla, dalle fondamenta dell’universo!
Nowymi cię pchniemy tory,Ti spingeremo per nuove strade,
Aż opleśniałej zbywszy się kory,finché, gettando la crosta muffita,
Zielone przypomnisz lata.ti ricorderai dei tuoi verdi anni!
  
 A jako w krajach zamętu i nocy,E come nei paesi del caos e della notte,
Skłóconych żywiołów waśnią,sconvolti dalla passione degli elementi,
Jednem stań się z bożej mocy,al solo “Così sia!” per potenza divina
Świat rzeczy stanął na zrębie,il mondo delle cose s’è fermato sull’orlo
Szumią wichry, cieką głębie,(mugghiano i turbini, grondano gli abissi
A gwiazdy błękit rozjaśnią:e le stelle rischiarano l’azzurro):
  
 W krajach ludzkości jeszcze noc głucha,nei paesi dell’umanità è ancora cupa la notte,
Żywioły chęci jeszcze są w wojnie...gli elementi del volere sono ancora in guerra...
Oto miłość ogniem zionie,Ma, ecco l’amore splenderà di fiamme,
Wyjdzie z zamętu świat ducha,verrà fuori dal caos il mondo dello spirito
Młodość go pocznie na swojem łonie,concepito nel grembo della giovinezza
A przyjaźń w wieczne skojarzy spojnie.unito dall’amicizia in legami perenni.
  
 Pryskają nieczułe lodySi rompono i ghiacci insensibili
I przesądy światło ćmiące.e i pregiudizi che offuscano la luce...
Witaj, jutrzenko swobody,Salute, stella diana della libertà,
Zbawienia za tobą słońce!...ti segue il sole della salvezza!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org