Lingua   

Verden er vår

Dagfin Rimestad
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione inglese / English translation / Engelsk oversettelse: Juha Rämö
VERDEN ER VÅROURS IS THE WORLD
  
Vi vil forene en verden der frihet og fred skal rå.Let's unite for a world of freedom and peace.
Rekk meg din hånd og så knytter vi båndReach me your hand to create a bond
over grenser nå:that surpasses borders.
  
Det skal bli varme og vennskap i tusen år.May there be warmth and friendship for thousand years.
La oss bringe vårt budskap til alle:Let's pass the message to everyone:
Det skal bli varme og vennskap i tusen årMay there be warmth and friendship for thousand years
fordi verden er vår - er vår.for ours is the world - ours.
  
Vår lille klode er fruktbar og alle kan ha det godt.Our little ball is fruitful and able to provide for us all,
Hvis vi kan fatte og dele med andreif we understand to share with others
det vi har fått.what we have got.
  
Det skal bli varme og vennskap i tusen år.May there be warmth and friendship for thousand years.
La oss bringe vårt budskap til alle:Let's pass the message to everyone:
Det skal bli varme og vennskap i tusen årMay there be warmth and friendship for thousand years
fordi verden er vår - er vår.for ours is the world - ours.
  
Kan du forstå at vi trenger deg nå, kom bli med på ferd.That's why we require you now to join us on our journey.
Sammen vi går mot en bedring av kårTogether we'll go towards a better future
og til menn’skeverd.and human dignity.
  
Det skal bli varme og vennskap i tusen år.May there be warmth and friendship for thousand years.
La oss bringe vårt budskap til alle:Let's pass the message to everyone:
Det skal bli varme og vennskap i tusen årMay there be warmth and friendship for thousand years
fordi verden er vår - er vår.for ours is the world - ours.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org