Lingua   

Auferstanden aus Ruinen

Johannes Robert Becher
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione polacca da pl.wikipedia
ВОЗРОЖДЁННАЯ ИЗ РУИНPOWSTAJĄCY Z RUIN
Возрождённая из руин
И обращенная к будущему,
Будем же служить тебе во благо,
Германия, единое отечество.
Старую беду нужно преодолеть,
И преодолеем мы её вместе,
Нужно, чтобы нам удалось,
Чтобы солнце красиво как никогда
Светило над Германией,
Светило над Германией.
Pozwól nam, powstającym z ruin
I zwróconym ku przyszłości,
służyć dobrej sprawie,
Niemcom, zjednoczonej Ojczyźnie.
Naszym celem jest pokonać starą niedolę,
I zwyciężymy ją razem,
Ponieważ musi nam się to udać,
By słońce piękniej niż kiedykolwiek
Zaświeciło nad Niemcami
Счастья и мира тебе,
Германия, наше отечество.
Весь мир тоскует по миру,
Дайте народам свою руку.
Когда объединимся по-братски,
Мы победим врага народа.
Пусть светится свет мира,
Чтобы никогда больше мать
Не оплакала своего сына,
Не оплакала своего сына.
Niech pokój i szczęście panuje
W Niemczech, naszej Ojczyźnie.
Cały świat tęskni za pokojem,
Podajcie ludom swą dłoń.
Kiedy zjednoczymy się w braterstwie,
Pokonamy wrogów ludu.
Niech świeci światło pokoju,
By już nigdy żadna matka
Nie opłakiwała syna.
Давайте пахать, давайте строить,
Учитесь и трудитесь как никогда раньше,
И доверяя собственной силе
Поднимется свободный род.
Немецкая молодёжь, лучшее стремление
Нашего народа объединено в тебе,
Ты станешь новой жизнью Германии.
И солнце, прекрасное как никогда,
Светит над Германией,
Светит над Германией.
Więc orajmy! Więc budujmy,
Ucząc się i pracując jak nigdy dotąd,
A ufne w swą własną siłę,
Powstanie wolne pokolenie.
Niemiecka młodzieży: najlepsze dążenia
Naszego narodu są w Tobie połączone,
Będziesz nowym życiem Niemiec,
A słońce, piękniej niż kiedykolwiek
Zaświeci nad Niemcami.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org