Lingua   

Auferstanden aus Ruinen

Johannes Robert Becher
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleLa versione polacca da pl.wikipedia
AUFERSTANDEN AUS RUINENPOWSTAJĄCY Z RUIN
  
becherstampAuferstanden aus RuinenPozwól nam, powstającym z ruin
Und der Zukunft zugewandt,I zwróconym ku przyszłości,
Laß uns dir zum Guten dienen,służyć dobrej sprawie,
Deutschland, einig Vaterland.Niemcom, zjednoczonej Ojczyźnie.
Alte Not gilt es zu zwingen,Naszym celem jest pokonać starą niedolę,
Und wir zwingen sie vereint,I zwyciężymy ją razem,
Denn es muß uns doch gelingen,Ponieważ musi nam się to udać,
Daß die Sonne schön wie nieBy słońce piękniej niż kiedykolwiek
Über Deutschland scheint.Zaświeciło nad Niemcami
  
Glück und Frieden sei beschiedenNiech pokój i szczęście panuje
Deutschland, unserm Vaterland.W Niemczech, naszej Ojczyźnie.
Alle Welt sehnt sich nach Frieden,Cały świat tęskni za pokojem,
Reicht den Völkern eure Hand.Podajcie ludom swą dłoń.
Wenn wir brüderlich uns einen,Kiedy zjednoczymy się w braterstwie,
Schlagen wir des Volkes Feind!Pokonamy wrogów ludu.
Laßt das Licht des Friedens scheinen,Niech świeci światło pokoju,
Daß nie eine Mutter mehrBy już nigdy żadna matka
Ihren Sohn beweint.Nie opłakiwała syna.
  
Laßt uns pflügen, laßt uns bauen,Więc orajmy! Więc budujmy,
Lernt und schafft wie nie zuvor,Ucząc się i pracując jak nigdy dotąd,
Und der eignen Kraft vertrauend,A ufne w swą własną siłę,
Steigt ein frei Geschlecht empor.Powstanie wolne pokolenie.
Deutsche Jugend, bestes StrebenNiemiecka młodzieży: najlepsze dążenia
Unsres Volks in dir vereint,Naszego narodu są w Tobie połączone,
Wirst du Deutschlands neues Leben.Będziesz nowym życiem Niemiec,
Und die Sonne schön wie nieA słońce, piękniej niż kiedykolwiek
Über Deutschland scheint.Zaświeci nad Niemcami.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org