Lingua   

Il testamento di Tito

Fabrizio De André
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione ungherese di Adolfo Salomone
TESTAMENT DOBREGO ŁOTRA (TESTAMENT TYTUSA)TITO VÉGRENDELETE
Nie będziesz miał cudzych bogów, wbrew memu obliczu
Często dawało mi do myślenia,
Mówili cudzoziemcy przybyli ze wschodu,
Że różnica ta nie ma znaczenia.
Wierzyli w swego boga, innego niż Ty
Nie czyniąc mi nigdy żadnej krzywdy
Wierzyli w swego boga, innego niż Ty
Nie czyniąc mi nigdy żadnej krzywdy.
Ne legyen más Istened rajtam kívül!
Többször gondolkoztam erről:
más fajta emberek, kik keletről jöttek
azt mondták, hogy alapjában mindegy.
Nem benned, hanem más istenben hittek
de nem bántottak engemet.
Nem benned, hanem más istenben hittek
de nem bántottak engemet.
Nie wzywaj imienia, Pana, Boga twego,
Nie wzywaj go nadaremno
Z nożem tkwiącym w boku, wyjąc, plując krwią
W kaźni tej charczałem imię jego,
Lecz może był strudzony lub czym innym zajęty
I nie wysłuchał mojej męki,
Lecz może był zmęczony, może zbyt odległy,
Doprawdy wzywałem go nadaremnie.
Istennek nevét
hiába ne vedd!
Oldalamba szúrt késsel
a kínomat és a nevét kiáltottam,
de talán fáradt volt, talán túl elfoglalt
és nem figyelt a fájdalmamra.
De talán fáradt volt, talán túl messze
valóban nevét hiába vettem.
Czcij ojca swego i czcij matkę swoją,
Czcij kij, którym cię karzą, bo tak trzeba
Ucałuj rękę, która nos ci złamała,
Bo błagałeś ich o resztkę chleba.
Kiedy mojemu ojcu zastygło serce w piersi,
Wcale nie odczuwałem boleści
Kiedy mojemu ojcu zastygło serce w piersi,
Wcale nie odczuwałem boleści.
Tiszteld atyádat és anyádat
és tiszteld a botjukat is!
Csókold a kezet, mely betörte orrod,
azért, mert tőle kértél egy falatot!
Mikor apám szíve megállt,
nem éreztem fájdalmat.
Mikor apám szíve megállt,
nem éreztem fájdalmat.
Pamiętaj o tym, by dzień pański święcić,
To łatwe dla nas złodziei
Chodzenie do świątyń przepełnionych szczątkami
Niewolników i ich właścicieli,
Spętania unikając na stopniach ołtarzy,
Jak bydło zarzynane przez lichwiarzy
Spętania unikając na stopniach ołtarzy,
Jak bydło zarzynane przez lichwiarzy
Ne felejtsd el megszentelni az ünnepeket!
Könnyű nekünk latroknak
rabszolgák és uraik
zsoltáraival tömött templomokba menni
anélkül, hogy fojtogatott állatokként
az oltárhoz kötnének.
Anélkül, hogy fojtogatott állatokként
az oltárhoz kötnének.
A piąte mówi, kraść nigdy nie będziesz,
Ja może go przestrzegałem
Opróżniając po cichu wypchane kieszenie,
Bo tym którzy nakradli zabierałem,
Ja dla siebie kradłem i wbrew prawu może,
Gdy oni rabowali w imię boże
Ja dla siebie kradłem i wbrew prawu może,
Gdy oni rabowali w imię boże.
Az ötödik azt mondja: ne lopj!
és talán én be is tartottam
azoknak, akik már loptak
tömött zsebeit csendben kirámoltam
De én törvénytelenül, saját nevemben loptam,
mások pedig isten névében.
De én törvénytelenül, saját nevemben loptam,
mások pedig isten névében.
Nie dopuszczaj się czynów, które nie są czyste,
to znaczy nie trwoń nasienia
Brzemienną czyń kobietę zawsze gdy ją kochasz
A będziesz człowiekiem bożego natchnienia.
Potem chętka znika i dziecko zostaje,
Głód wiele ich uśmierca, gdy nastanie,
Ja może pomyliłem miłość z pożądaniem,
Cierpienia wszak nie pomnażałem.
Ne paráználkodj,
Azaz ne szórd szét magodat !
Annyiszor rermékenyíts meg a nőt, ahányszor szeretkezel vele :
ez a hívő ember törvénye
később csillapodik a vágy, a gyerek pedig marad
és sokakat belőlük megöl majd az éhség.
Talán összetévesztettem a szerelmet az élvezettel
De nem okoztam fájdalmat.
Siódme zaś mówi, abyś nie zabijał,
Jeśli chcesz godnym być nieba,
Popatrzcie dzisiaj na to boże prawo
Po trzykroć przybite do drzewa,
Jak kona ten Nazarejczyk - tutaj obok patrzcie
A złodziej nie umiera inaczej
Jak kona ten Nazarejczyk - tutaj obok patrzcie
A złodziej nie umiera inaczej.
A hetedik azt mondja: ne ölj,
ha a mennyországra méltó akarsz lenni.
Nézzétek most ezt az isteni parancsot
háromszor a fához szögezve
nézzétek annak a názáreti embernek a végzetét
és egy tolvaj sem végzi másként.
Nézzétek annak a názáreti embernek a végzetét
és egy tolvaj sem végzi másként.
Przeciw bliźniemu twemu, fałszu nie wypowiesz
pomoc im dasz w człeka umęczeniu
Choć znają na pamięć boskie przykazania
Zapominają wciąż o przebaczeniu,
Ja krzywoprzysięgałem na mój honor i Boga,
I sumienia mego nie przepełnia trwoga
Ja krzywoprzysięgałem na mój honor i Boga,
I sumienia mego nie przepełnia trwoga
Ne tégy hamis tanúbizonyságot
és segítséget nyújtsál, hogy egy embet öljenek meg .
Emlékezetből ismerik az isteni jogot,
de a bocsánatot mindig elfelejtik.
Az istenre és a becsületemre esküdöztem
és fájdalmat ettől nem érzek.
Az istenre és a becsületemre esküdöztem
és fájdalmat ettől nem érzek.
I nie pożądaj ni domu, ni żony, ni niczego,
nic, co jest bliźniego twego
Powiedzcie to tym, żądajcie tego od tych,
Co kobietę mają i coś oprócz tego.
Ja w cudzych łóżkach od miłości ciepłych,
Cierpienia nie znalazłem wcale,
Wczorajsza zazdrość jeszcze nie wystygła,
Dziś wieczór jak wy żyć chciałbym dalej.
Ne kívánd felebarátod tulajdonát,
ne kívánd annak feleségét !
Mondjátok azoknak, kérdezzétek azon kevesektől
akiknek neje és vagyona van :
a szerelemtől meleg idegen ágyakon
nem éreztem fájdalmat.
A tegnapi irigységnek még nincsen vége :
ma este az életet irigylem tőletek.
Lecz teraz, gdy zmierzcha i już mrok nadchodzi
I moich oczu boleść koi,
Słońce ześlizguje się hen tam za wydmy,
By gwałtem inne noce zaspokoić.
Ja człowieka tego ostatnie słysząc tchnienia,
Matko, ja doznaję cierpienia,
W rozpaczy i litości, co urazy nie zmienia,
Matko, nauczyłem się uwielbienia.
De most, hogy jön az este és a sötétség
leveszi szememről a fájdalmat
a buckák mögött lebukik a nap
és megerőszakol újabb éjszakákat:
ezt a férfit meghalni látván,
a haraggal teli szánalomban
anyám, szeretni megtanultam.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org