Jurij Čičkov / Юрий Чичков

Canzoni contro la guerra di Jurij Čičkov / Юрий Чичков
MusicBrainzMusicBrainz DiscogsDiscogs Unione Sovietica Unione Sovietica

Jurij Čičkov / Юрий Чичковru.wikipedia: Чичков, Юрий Михайлович